Vårt public service måste skrotas
Det är allvar nu

Sverige

Förord

Public service plikt, skyldighet och ansvar är att vara rättvis mot sanningen. Det är kärnan i vår public service funktion. Att som vårt public service nyhetsredaktioner gör, utifrån redak-tionernas välmenade ideologiska utblick som är partisk, säja vad de vill, och informera oss om vad de anser är angeläget, fungerar inte som en public service funktion är tänkt att göra. Den förväntade samhällsnyttan med den här modellen den bokför en kontraproduktiv effekt. När samhällsutveckling, folkhälsa och säkerhet står på spel blir det dessutom
särskilt allvarligt.

 
Valet av vilka nyheter som medborgarna ska delges och hur respektive nyhet ska meddelas styrs och väljs ut av nyhetsredaktionerna hos vårt public service. Den här arbetsordningen som vårt public service följer, den gör att nyhetsrapporteringen från vårt public service inte fungerar som det är tänkt.

 

Förfarandet innebär att redaktörerna på nyhetsredaktionerna efter eget gottfinnande väljer ut vilka nyheter medborgarna ska meddelas, hur de ska meddelas, vad som ska väljas bort samt vad som ska undanhållas eller plockas bort.

 

Nyhetsredaktionernas ideologiska plattform den bestäms och styrs av redaktörernas egen professionalism, ideologiska utblick, som är välmenande, partisk, och sannolikt progressiv vänsterliberal. Det här speglar naturligtvis av sig i utförandet som mynnar ut i en effekt som formar medborgarens ideologiska samhällsbild och världsbild. En dold djupimpregnerad partisk förmedlad utblick härrörandes från verksamhetens styrande redaktörer.

 

Den här välordnade utförandeformen levererar inte bara en partisk ideologiskt färgad bild av våra samhällen med omvärld, den göder och stärker upp tron på socialismens moraliska överlägsenhet som Sverige nu tvingas att brottas med. Precis exakt vad verksamhetens chefer och ägare, den svenska staten livnär och försörjer sig på. Detta kära vänner, detta är skälet till att allting, allting, - ursäkta mig, går käpprätt åt helvete.

Vi medborgare måste naturligtvis få höra våra ledares åsikter och resonemang. Och infor-meras om vad som i själva verket äger rum i vår värld. Det är verkligen viktigt, men i dessa ärenden och spörsmål då måste vårt public service vara kompetent nog och redo att på ett allsidigt och ansvarsfullt sätt rapportera sakligt och objektivt. Att på ett rimligt erforderligt sätt genomföra den uppgiften, det är vårt public service icke förmögen till. Så är det.

 

Samhällsbygget som vår public service funktion är tänkt att bistå och värna, handlar inte om människosyn som vårt public service i sin välmenade iver försöker få oss medborgare att förstå. Det handlar om bildning. Att vara upplyst, fördomsfri och ärlig. Inget annat. Vad medborgarna ska tycka det ska vårt public service icke befatta sig med.

 

Vårt public service relegmässiga hänvisningar till uppgifter som The New York Times har "avslöjat" och det numer fullständigt vettlösa CNN har sagt som ingen tittar på längre, - uppgifter vilka som regel kommer från anonyma, hemliga och obekräftade källor som vårt public service i sin tur hänvisar till, visar på en häpnadsväckande fräckhet alternativt inkompetens hos vår public serviceverksamhet. Den fullständigt makalösa korruption som sedan flera år tillbaka pågår hos MainStream Media i USA ska vårt public service överhuvud taget inte vara delaktig i, alls. Det här understryker det akuta behovet av att vi måste skrota vårt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt.

Emma Frans - regeringens pedagogiske tales-person under Covid-epidemin, deltar nu i SVT-programmet  "Vem ska jag tro på?".

Inför premiären den 28 februari 2024 förklarade Emma Frans skillnaderna och betydelsen av;


  • "Missinformation"
  • "Desinformation" och
  • "Faktabaserad information".

Vårt tondöva SVT reder ut "Missinformation"

Emma Frans, tidigare talesperson för regeringen under Covid-epidemin, sammanfattar varför vi kan lita på vårt public service.

Emma Frans


Emma Frans: - Vi sköljs alla varje dag av information av varierande trovärdighet. Om vi blir vilseledda eller lurade då kan det få väldigt stora konsekvenser. Dels för oss som individer. Det är också ett demokratiproblem. Därför att demokrati bygger ju på att vi kan vara informerade om hur samhället faktiskt ser ut så att vi kan fatta faktabaserade beslut. Och kan vi inte det, på grund av att informationen är felaktig, då underminerar ju det faktiskt vår demokrati.


Programledaren: - Men finns det något då som man kan göra för att veta vad som är desinformation?


Emma Frans: - Ja, då är det ju viktigt att dels då förstå begreppet desinformation då, för att det finns många falska påståenden som florerar och allt är ju inte desinformation.

Programledaren: - Så vad är skillnaden då?

Emma Frans: Dels pratar man ju om missinformation och det är ju felaktiga påståenden där man kanske inte har någon avsikt med det eller ens är medveten om att det man sprider är felaktigt. Och det kan vi ju alla göra oss skyldiga till genom att sprida vidare saker som inte är bekräftade eller nåt som vi inte tror på. Sen finns det ju det som definieras som des-information där det finns en avsikt bakom, man är medveten om att det man sprider är falskt och man gör det för att man vill påverka människor, man vill vilseleda, man vill förvirra. Det finns alltså en sorts avsikt i det här. Så det är viktigt att förstå de olika typerna och hur de kan samverka och att man själv inte bidrar till att själv sprida vidare dom här felaktiga påståendena. SLUT CITAT.


Sammanfattning:

"Desinformation" är felaktig information som sprids medvetet.
"Missinformation" är felaktig information som sprids oavsiktligt.
"Faktabaserad information" är faktabaserad information.


Faktabaserade uppgifter
Donald Trump anklagas fortfarande inom media (2024-03-01) för att den 6:e januari 2021 ha anstiftat stormningen av Kapitolium. Sveriges public service regelbundna rapporter i det här ärendet har varit åtskilliga. Rapporterna ifråga pekar gång på gång på att Donald Trump troligen är skyldig till stormningen.


Det finns emellertid vederhäftiga uppgifter som utplånar hela anklagelsen om att Donald Trump har anstiftat stormningen ifråga. Faktabaserade uppgifter härom med erforderliga källhänvisningar, redogör jag om här.


Frågan blir då; Av vilken anledning undanhåller vårt public service oss medborgare dessa väsentliga uppgifter som vänder upp och ner på hela anklagelsen? Undanhåller vårt public service uppgifterna medvetet? Nej, det kan rimligen inte vara så att staben hos vårt public service medvetet undanhåller dessa till synes helt avgörande uppgifter. En dylik anklagelse skaver. Så vad beror det här på?


Det beror på att vårt public service av partiska skäl oavsiktligt, väljer att undanhålla information av betydande väsentlighet. - Men av vilken anledning undanhåller de uppgifter "oavsiktligt" av "betydande väsentlighet"?


Det som sker, är att staben hos vår public serviceverksamhet attackerar ärendena utifrån sin egen ideologiska utblick. Sin ideologiska världsbild, som är välmenande, partisk, och sannolikt progressiv vänsterliberal. Det vill säga, Donald Trump är republikan och med det så är han icke önskvärd. En ideologiskt färgad bild som därmed omedvetet och helt orättfärdigt förs över till medborgarna. - Nej, det där känns fortfarande lite för tunt. Kan du precisera lite närmare vad du menar?


Bernard Goldberg är en amerikansk författare (liberal dessutom), som under 28 års tid arbetat på TV bolaget CBS som nyhetsreporter, Tv-ankare och producent. För sitt arbete på CBS har Goldberg mottagit 12 Emmy utmärkelser för särdeles hög journalistisk kvalitet. Därtill vunnit sex Emmys på CBS, och ytterligare sex till av Tv bolaget HBO.

I Bernard Goldbergs uppmärksammade bok ”Bias” som blev nummer ett på New York Times bästsäljarlista visar Goldberg hur vänsterliberala journalister inom ”Mainstream media” i själva verket arbetar. (”Mainstream media” är ett samlingsnamn på de stora ledande amerikanska mediaaktörerna inom Tv, radio och pressorgan). Bernies avslöjanden redovisar hur och varför rättvist sinnade journalister vänstervrider nyhetsrapporteringarna, allt för att passa in i deras egen världsbild. I boken ”Bias” drog han ner brallorna till fotknölarna på hela CBS journaliststab genom att i detalj redogöra över hur journalisterna bar sig åt för att leverera partiskt vänstervriden nyhetsrapportering. Skandalen gav bl.a. till följd att karriären för CBS-ikonen Dan Rather som i Sverige mest är känd för TV-program-met ”60-minutes” tog slut.


Naturlig vänstervridning

Sakläget hos vårt public service är precis likadant som på CBS. Den dominerande felande länken är att staben hos vårt public service tror att partiskhet innebär att gå hårt åt demokrater och ha en mjukare hållning gentemot republikaner. Eller tvärtom. Men partiskheten härstammar inte från vilken sida de attackerar. Den progressiva vänsterliberala partiskheten vi påtvingas är ett resultat av hur de själva ser världen de själv lever i. För staben hos vårt public service nyhetsredaktioner så är den här partiskheten som de visar upp och och verkar i, för dem, ett neutralt och grundläggande nolläge. Partiskheten uppstår på så sätt helt naturligt för dem. SVT målar härigenom ständigt ut bilden av att alla som ligger till höger om Barack Obama och Joe Biden är elaka republikaner, neokonservativa ideologer och rasister. Den gemensamma nämnaren är att republikanernas existens är ett oroväckande hot. Eftersom medarbetaren på public service nyhetsredaktioner uppfattar sitt synsätt som både sansat, civiliserat, rumsrent och för övrigt även måttligt och skäligt, så är det för dem också det korrekta och neutrala sättet att se på händelser, och i konsekvens därmed så avger de sina nyhetsrapporteringar med samma ”neutrala” synsätt. Att de ansvariga på SVT:s nyhetsredaktioner medvetet lägger upp olika tillvägagångssätt för hur de skall luta nyheterna är alltså inte trovärdigt. De behöver i alla fall inte göra det eftersom snedvridningen eller vänstervridningen om du så vill kommer helt naturligt för dem.


Denna omedvetna, aningslösa och partiskt genomförda process formar naturligtvis med-borgarens ideologiska samhällsbild och världsuppfattning. Som därtill fortlöpande göder och stärker upp det samhällsfördärvliga PK-samhälle som Sverige tvingas att brottas med.


Waterboarding

Ett annat exempel på detta olyckliga fenomen är vårt public service subjektivt förmedlade, ej vittnesgilla rapporter om Waterboarding (skendränkning). Oavsett vad du tycker om förhörsmetoden Waterboarding så kvarstår det faktum att SVT:s rapporteringar i det här ärendet var under all tänkbar kritik.


Efter 9/11 attacken 2001 mot World Trade Center då lät president George W. Bush införa förhörsmetoden Waterboarding  som var en nödvändig, laglig och effektiv förhörsmetod.


SVT lät måla upp den fullständigt felaktiga bilden att förhörsmetoden var olaglig, att den inte fungerade, att förhörsmetoden var att anse som tortyr och, därtill, lämnat en tvärsäker och ovederhäftig bild av att förhörsmetoden var ett brott mot Genèvekonventionen. Rösterna från förhörsmetodens förespråkare fick aldrig komma till tals hos vårt public service. Sveriges public servicerapporteringar har också helt och hållet undanhållit uppgiften om att tusentals människoliv faktiskt har räddats samt, att det var tack vare dessa genomförda Waterboardingsförhör som gjorde att Usama bin Laden kunde tillfångatas. Här lämnar jag en faktabaserad redogörelse med källhänvisningar, kring förhörsmetoden Waterboarding.

Åsiktsmaskin
Är Svensk public serviceverksamhet att betrakta som en åsiktskonsult? - Ja, absolut, så är det. Låt mig ge ytterligare ett exempel.


Carina Bergfeldt – SVT:s utrikesreporter
SVT:s prisbelönta USA korrespondent Carina Bergfeldt som med början av år 2016 under 22 månaders tid, vecka ut och vecka in, genom stöd och hänvisning till anonyma källor och falska påståenden fritt tilläts att partiskt spekulera fram en bild som mynnade ut i att presi-dent Trump utgjorde ett existentiellt hot för USA, oss här hemma i Sverige, och vår omvärld. Den bilden var så falskt, och så partiskt, som rapporteringar överhuvudtaget kan bli.

Vi - den lilla klick svenskar som dagligen noggrant följde med i nyhetsutvecklingen i USA via Internet, såg med fasa hur oerhört partisk, ohederlig och missledande rapporteringarna i själva verket var.

Carina Bergfeldt – SVT:s prisbelönta utrikesreporter

Rysslandsutredningen friade Donald Trump och, Trumps presidentvalkampanj från alla anklagelser om lagbrott. Vilket är goda nyheter, för USA, för oss i Sverige, och vår omvärld. Sanningen, om vad som i själva verket ägde rum, att det rakt igenom var en påhittad desinformationskampanj som i detalj - från A till Ö var beställd och betald av Mrs Hillary Clinton herself - vilket rimligen torde vara den största politiska skandalen i amerikansk historia, den undanhåller vårt public service oss medborgare fortfarande, helt och hållet.


Om Carina Bergfeldt på förfrågan skulle säja att hon inte kände till vad som i själva verket ägde rum i rysslandsutredningen - som hela Internet redan då år 2016 var fullständigt dränkt i, - då har Carina Bergfeldt för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter eller kommentator någonstans i vår galax.


Carina Bergfeldts privatliv som av allt att döma utmärks av värsta tänkbara svek (SR program Sommar & Vinter i P1 den 9/7 2019 Carina Bergfeldt) tillsammans med egna upplevda tillkortakommanden, blir för oss övriga som vet vad som i själva verket äger
rum i USA bara töntigt och genant. Likväl oerhört samhällsfarligt.

Nu har Carina Bergfeldt - den aningslöse propagandistaktivisten som får Putin att rodna fått i uppdrag att starta en egen ”talk-show” i vårt public service, som sänds på fredagskvällar tror jag det är. Frånvaron av självkritik hos statsmedia får mig som är välinformerad att kippa efter luft.


(Min kritik pekar huvudsakligen på vårt public service rapporteringar om och från USA)


60% av medborgarna, anser att vårt public service levererar saklig och objektiv nyhetsrap-portering. Den åsikten eller den tron, är icke med verkligheten överensstämmande. Det här är mycket, allvarligt.


Att journalister, kommentatorer, korrespondenter och redaktörer på vårt public service före sändning sätter sig ner i ett undanskymt rum någonstans och pratar ihop sig om hur de ska kunna vinkla nyheterna, är inte trovärdigt. Med all säkerhet är staben hos vårt public service vanligt hyggligt folk som med kropp och själ försöker göra ett så professionellt och bra arbete som möjligt.


Den professionelle medarbetaren hos vårt public service anser, tycker och tror, helt upp-riktigt och på fullt allvar, att nyhetsredaktionerna absolut uppfyller kraven på saklig och
objektiv nyhetsrapportering.


Vad beror det här på? En ansenlig stor andel av oss svenskar anser ju samtidigt - på lika stort allvar, raka motsatsen. Hur kan det bli så här?


Alla mina tre barn som är vuxna, framgångsrika och mycket intelligenta, alla mina släkt-ingar, i stort sett alla mina vänner, och nya bekantskaper, allihop avskyr de George W. Bush Donald Trump och republikanerna. Stick i stäv mot min uppfattning. Vad beror det här på?


Det beror på att de inte vet någonting. De vet inte vad som försiggår i USA. Än mindre om amerikansk livsstil, därför förstår de heller ingenting. Det här sakläget, det beror på att vi sitter på vitt skild kunskap. Skillnaden vidimerar enligt min bestämda uppfattning att vår public serviceverksamhet levererar undermålig och partisk information. Så enkelt är det.

Det må framstå som fruktansvärt förmätet av mig att säja så, men så är det. Till skillnad mot mina barn och vänner så har jag har lagt ner långt mycket mer tid och kraft på att studera USA, vad som sker i USA, och vad som rapporteras här hemma, än vad alla mina barn, alla mina släktingar och alla mina vänner tillsammans troligtvis någonsin kommer att göra. Jag har under några år på -80 talet även varit bosatt i USA, där jag med framgång och stor behållning även fick känna på att arbeta arslet av mig.


Vad är det som är så fel?
Stallet av ”sakkunniga” kommentatorer som vår statsmedia redaktion anlitar, är i stort sett alltid sympatisörer till demokrater, och de ogillar republikaner. ”Sakkunniga” som kan redo-göra om spörsmål från ett republikanskt perspektiv förekommer i stort sett ALDRIG.
Erforderlig balans härom, vilket är ett grundläggande lagstadgat krav (i public service skyldighet att tillhandahålla opartisk nyhetsförmedling) finns inte. Balans härom existerar i princip överhuvudtaget inte alls. Statsmedias stall av ”sakkunniga” återkommer som regel aldrig med en oväntad åsikt eller reflektion. Istället mynnar resonemangen som regel ut i en bekräftelse på redaktionens bekantgjorda betraktelsesätt, som i stort sett alltid är makalöst partisk och fördomsfullt grundlagd, vilket som regel härrör från ren och skär okunskap.

Statsmedias anlitade journalister väljer harmlösa ämnen, reportage utifrån fördomsfulla och partiskt valda infallsvinklar, där väsentliga följdfrågor regelmässigt undviks. Stora, viktiga, och betydelsefulla händelser där demokraterna hamnat i dåligt ljus undanhålls som regel ALLTID, av vårt public service. De undviker att rapportera om dem. Har själv (år 2013) skrivit en hel bok om Barack Obamas hårresande skandaler som alltihop har undanhållits av vårt public service. 

Den här undermåliga, aningslösa, partiskt genomförda verksamheten formar naturligtvis medborgarnas ideologiska samhällsbild och världsbild. Som därtill fortlöpande göder och stärker upp det samhällsfördärvliga PK-samhälle som Sverige tvingas att brottas med.


SVT missleder tittarna

Genom ständiga allahanda tjyvnyp och dryga hånflin från nyhetsstudiorna här hemma så understöddes Carina Begrfeldts uppjagade hyperventilerande jargong, utan avbrott. Det här gäller inte bara Carina Bergfeldt. Det här gäller i stort sett alla public service utvalda journa-lister och korrespondenter från USA. Som märk väl, utifrån samma välmenande, ofta okun-niga och fördomsfulla public-service-koncensus-världsbild som Bernard Goldberg redogjort om, oavbrutet samverkar med hemstudions redaktörer, nyhetsankare och kommentatorer. Granskningsnämnden som skyddar public serviceverksamheten, vägrar att titta på det här fenomenet som med förödande kraft missleder medborgarna. Granskningsnämndens beslut i en anmälan går inte att överklaga. GRN förklarar inte varför de förkastar en anmälan. De behöver inte göra det.


Donald Trump föraktar de nationella medierna - MainStream Media. Trump tror att det hat som riktades mot honom ledde till massiv korruption, eftersom missledande och falska historier - ofta baserade på anonyma källor orättfärdigt förstörde hans administration.

Faktum är att ingen president har blivit så förnedrad i USA som Trump. Höga hårt kriti-serade politiker har förvisso alltid avskytt sina kritiker, men de konfronterade aldrig oärlig rapportering som Trump gjorde.


President Harry Truman avskydde också många inom amerikansk media. I ett privat brev till sin utrikesminister Dean Acheson skrev Truman:


... ”I denna tid har vi män som i sitt sinne är prostituerade. De säljer sin förmåga att skriva artiklar som kommer att vara så formulerade att de vilseleder människor som läser dem som nyheter.

... ”Sinnets prostituerade är skickliga leverantörer av karaktärsmord och stöld av goda
namn på offentliga män och privata medborgare. Det är den lägsta formen av röveri och kriminalitet. ”

 

Han har rätt i sin bedömning.


Yttrandefriheten

Oavsett om du tycker illa om Donald Trump eller ej så är MainStream Media & vårt public service oavbrutna försök att tysta Donald Trump ett oerhört allvarligt angrepp på vår yttrandefrihet. Dylik aktivitet får vårt public service överhuvud taget icke vara delaktig i.


Svårbegripligt låg journalistisk standard

Varje gång SVT-studion kontaktar sin korrespondent i USA, då börjar SVT-studion inte sällan med; ”Hu e lääget?”. Eller så startas samtalet med en förutfattad partiskt grundad ledande fråga varpå USA korrespondenten tillåts att utifrån sitt personliga intryck utan kritiska följdfrågor lägga ut sin uppfattning ”om lääget” som naturligtvis är partisk.


Nyhetsankare i SVT-studion och skolade journalister, de ska vara väl förberedda, med att ställa genomtänkta relevanta och vederhäftiga frågor. Att uppfylla detta självklara krav, det klarar vår public serviceverksamhet inte av. Gemensamt för alla SVT:s anlitade nyhetsankare, korrespondenter, reportrar, kommentatorer och annat, när de för samtal, är att de utgår från att allt som Trump säjer är dumt och att demokratiska ståndpunkter är normalt, klokt och bra. Partiskhet är bara förnamnet. Det får inte gå till på det här viset.


Det är det godhetssignalerande vänsterliberala tänkandet, som hela vår public serviceverk-samhet är impregnerat av, som förstör alltihop. Det går inte att tvätta bort.  Av det skälet måste vi skrota vårt public service och starta ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin mer få någon ordning på våra samhällen annars.


Allvarliga konsekvenser

Sveriges public service har förlorat sin trovärdighet som nyhetsförmedlare. När 10 miljoner svenskar inte längre kan lita på informationen från vår public service, då skadas demo-kratin. När svenskarna upptäcker att de inte längre får ärlig information, som nu, då vänder de sig till Internet istället. Där saknas redaktörer och journalister, vilket bidrar till den nuvar-ande situationen där Sverige och hela Västvärlden befinner sig i en nedåtgående spiral.

Det här är också skälet till att Joe Biden blev USA:s president. Han förtjänar inte att vara president. Joe Biden är en fruktansvärt dålig president. Alla i hela världen blir lidande. Och vem backade upp honom? Vem stödde Joe Biden - så till den grad att han fick jobbet som USA:s president? Ja, ni vet vem. MSM & vårt public service.

 

Idag tror folk på vad de vill tro på. De bryr sig inte om, om det är sant eller inte. Om de vill tro på något, då kommer de att tro på det. Och om du vill tro att Donald Trump var en fascistisk diktator som ville att Kapitolium skulle stormas och förstöras då är det vad du kommer att tro. Det spelar ingen roll vad fakta är. Och även om fakta presenteras som går emot berättelsen då är det ovidkommande. Där, är vi idag!

 

Av de skälen är det av betydande stor vikt att Sverige har ett public service som fungerar som det är tänkt, det vill säga ett public service som tillhandahåller medborgarna trovärdig, pålitlig, saklig och opartisk nyhetsinformation.

 

”Micro management”
Sveriges implementerade public serviceverksamhet, som vår public servicestab i praktisk mening idag ser till att genomföra, fungerar även som en ”Micro management” åt ägaren, den svenska staten. Alltså en ”dold” ideologisk agenda, som är partisk, som med orättfärdig verkan formar medborgarna. Det här är sannerligen icke tillfyllest.

Granskningsnämnden skyddar vårt nuvarande public service
Den styrande effekten när den faktiska och verifierbara partiska framställningen påpekas inför public servicestaben och/eller Granskningsnämnden, den viftas som regel bara bort av densamma. Detta beror sannolikt på att deras grundläggande inställning är progressivt vänsterliberal och därmed subjektiv vid granskning. De är inte kapabla att tillstå den anmärkningsvärda effekt som den klagande i sin anmälan till Granskningsnämnden, - i enlighet med gällande regelverk - framställer.

 

Fenomenet som är synnerligen allvarligt för Sveriges alla medborgare, är orättvist och olycksbådande. Fenomenet eldar på den oroväckande kraften i den ideologiska skillnaden mellan de som sympatiserar med ägaren, den svenska staten, och de som inte gör det. Fenomenet måste därför - för Sveriges bästa, per omgående, åtgärdas.

 

♦♦


Vem ska ta första steget?

Om vårt svenska MSM hade gjort sitt jobb med att tillhandahålla oss svenskar trovärdig, saklig och opartisk nyhetsinformation, då hade vårt Sverige för det första sett helt annorlunda ut, HELT annorlunda ut.


Om Sverige tog detta första steg till erforderlig förändring då skulle det också påverka det omfattande samarbetet mellan de stora amerikanska medierna och vårt nuvarande svenska public service.


Förändringen skulle omedelbart ge betydande potential till att bättra på den politiska miljön i Väst, alltså i förlängningen även i USA. Förändringen borde rimligen ge oss alla en betydande efterlängtad effekt.

Vilken Public Service reform är bäst, för Sverige?
1. ”Skrota Public Service” eller
2. ”Reformera-Public-Service” eller
3. ”Skrota Public Service och starta ett nytt Public Service”?


1. ”Skrota Public Service”? och låta marknaden sköta nyhetsförmedlingen? Nej, säger jag. Varför?

Det finns en rad olika anledningar. Ett argument för att vi ska ha ett public service är att opinionen i Sverige sannolikt vill ha ett public service. Är helt övertygad om det. Att komma dragandes med att skrota vårt public service och låta marknaden sköta alltihop, det får omedelbart till följd att intresset för ett dylikt förslag av ren utmattning hos mottagaren, hamnar i byrålådan. Mängden argument för och emot skulle dessutom bli omöjlig att överse, förvalta och handha.


Det tyngsta argumentet för ett Public Service är, att Sverige behöver ett organ som handhar beredskapsfrågor i och om rikets säkerhet.

 

2. ”Reformera-Public-Service” Nej, jag tror inte att den vägen är framkomlig. Varför?

 

Problemet med vår public serviceverksamhet är ingjuten i väggarna hos vårt public service. Vilket jag redovisar om här. Det går inte att tvätta bort. Att så är fallet framgår med all önskvärd tydlighet - här.

 

3. ”Skrota Public Service och starta ett nytt Public Service” Det är den enda modellen framåt. Hur det ska gå till lämnar jag förslag om här nedan:

♦♦♦Mitt förslag till ett nytt public service


Uppdaterad 2023-08-16


1. Skrota vårt befintliga public service. Personalen kan pensioneras, övriga kan arbeta med något annat.

2. Starta ett helt nytt public service organ. Vårt nya public service ska endast handha nyheter samt sådant som marknaden inte kan leverera, såsom t.ex. beredskap, rikets säkerhet samt demokratifrågor. Inte underhållningsprogram, musikprogram som den konkurrerande marknaden både kan och är bäst på att leverera.

3. Ledningen ska väljas ut av en särskild kommitté som leds av en domare.

4. Kommittén ska utifrån skarpa journalistiska kvalitetskrav med noggrant specificerade kriterier kontinuerligt dels granska det journalistiskt utförda arbetet samt, urval och, dess tendens.

5. Kommittén ska därtill i avsikt att uppfylla uppdragets mål, fortlöpande plocka fram förbättrande format förslag som ökar tillgängligheten. Detta för att medborgaren på ett enkelt sätt alltid ska kunna ta emot de fakta som fordras för att erhålla en så rimligt saklig helhetsbild om vad som sker i våra samhällen med omvärld, som möjligt. Inget annat.


6. Kommittén ska i sin tur övervakas av en fristående panel bestående av ett antal domare som har mandat att från den underliggande kommitténs förslag införa mindre förbättrande åtgärder.

7. Polarisering gör oss dummare än vi är. Nyhetsdramaturgi skall därför alltid hållas på ett noggrant reglerat specificerat minimum. När konkurrerande medier genom rubriksättning göder konflikt och med det ”drar” på ett hot, ska vårt nya public service kunna sitta still i båten. Vilket i sig naturligtvis kräver hög journalistisk etik, hög kompetens, och ett pålitligt nätverk av säkra kolleger.

8. Nya rön är en nyhet. De ska därför meddelas, även när de går emot en skräckbild och i synnerhet om de går emot den gängse uppfattningen.

9. Vår kulturs respekt för pessimism skall av vårt nya public service utmanas. Det är inte farligt att vara hoppfull och konstruktiv. Det är realistiskt. Annars skulle vi inte vara där vi är idag.

10. Samtliga kommitté medlemmar och domare skall utifrån mycket utförliga, noggrant specificerade högt ställda kompetenskrav, vitsordat rättvisepatos samt vitsordat gott omdöme, väljas ut.


11. Samtliga kommitté medlemmar som valts ut skall sitta på en löptid om fem år. Endast två tjänstgöringsperioder skall efter ny prövning medges. Samtliga domare som valts ut skall sitta på en löptid om tio år. Endast två tjänstgöringsperioder skall efter ny prövning medges. Tjänstgöringarnas högt ställda krav för kommitté medlemmarnas och domares ansvar skall reflekteras i hög ersättning.


12. Urvalsprocessen för kommitté medlemmar och domare skall efter prövning verkställas av en panel som besitter högt ställda lämplighetskrav som motsvarar den lämplighets-prövning som förekom i tillsättandet av Granskningskommissionen i anledning av mordet på statsminister Olof Palme.


13. En Granskningsnämnd värd namnet, där medborgarna bereds möjlighet att skicka in klagomål och påpekanden samt få sitt ärende prövat, skall upprättas och inrättas.


14. Public serviceverksamheten skall som idag även fortsättningsvis finansieras via skattsedeln.


15. Framtida större ändringar som i det gällande regelverket, om formen public service skall upphöra, eller ändras, skall avgöras genom att riksdagen fattar ett likadant beslut under nästa mandatperiod. Det vill säja samma krav som gäller för en grundlagsändring.


16. Ett namnförslag på vårt nya public service; - Swedish Public Service, - SPS.


2024-01-19
Iran har nu - eller inom de allra närmaste veckorna, kärnvapen. Och vårt public service säger ingenting? Sju stycken färdiga ICBM långdistansmissiler som kan bära kärnvapen-bomber har de redan. När Trump lämnade över stafettpinnen till Joe Biden då var Iran ett fattigt land som var långt ifrån att ha tillgång till kärnvapen. Med pengar från Bidenadministrationen finansierar Iran nu Hamas.

Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com
2024-01-24  Föräldraskap

2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se