Rasism

Förintelsefabrik


Därför riskerar de goda krafternas
aningslöshet återigen leda oss alla rakt in i helvetet


Publicerades 2022-02-07
Redigerades 2023-08-17


Den 31 januari 2022 förklarade den amerikanska talkshowhosten och skåde-spelerskan Whoopi Goldberg i det amerikanska teveprogrammet "The View" att Förintelsen "inte handlar om ras". Påståendet var felaktigt. Förintelsen handlade naturligtvis om ras. Goldberg blev avstängd och hon lät snabbt utfärda en offentlig ursäkt. Händelsen tillkännagavs i ABC-News. Men varför vill någon försöka förminska Förintelsen? - även om man är vänster? Är det ondska? Nej, jag tror att Whoopi Goldberg är en god människa. Brist på bildning? Tja, kanske. Jag tror framförallt att det handlar om aningslöshet.


Så här ligger det till;

När evolutionen ägde rum och människan (Homo sapiens) kom in på världsscenen, då slog vi oss människor samman, i stammar. Därefter expanderade stammarna, och den mänskliga förmågan som växte, bildade raser. Afrikansk ras, asiater, kaukasiskas, och så vidare. Det här är raser, människoraser. Du kan bryta ner det där ytterligare när nationer började bildas. Jag pratar om långa tidsperioder här. De var inte länder och nationer. Det började med territorier. Människoraser utvecklades således från stammar, över hela jorden.


Hebréerna, den hebreiska rasen (Israel), de flydde i massor från Egypten, de gick över till det som nu är känt som Palestina, och de var en ras. 99% av rasen utövade judendom. Alltså inte alla. Det finns etiopiska judar, som valt att följa judendomen, som alltså är en religion.


Med hjälp av en ohederlig mediaapparat kunde Hitler övertyga det tyska folket som led svårt under den stora depressionen på 1930-talet, att de var en överlägsen ras. Inte att Tyskland var ett jättebra land. Det var tyskarna, som var bättre. De var bättre människor. Ariernas blå ögon. Den vita tyska kaukasiska, rasen. - Ungefär så som ett raljerande idiotsnack bland oss infödda svenskar ibland kan föras idag, om MENA-invandrare. Där vi i den trygga ”locker-room-talk-kretsen” tillåter oss att i skydd av en konstlad skämtsam rasistisk ton vädra ut vår irritation.

 

Tyskarna utsattes för mobbing, de plågades. Vreden som tyskarna under den stora depressionen på 1930-talet plågades av blev riktad mot judarna, som alltså då plågade tyskarna.


På den här tiden då var det judarna som var godsägarna, och det i hela Europa. Mycket beroende på att den judiska religionen - till skillnad mot den kristna religionen efter Jesu korsfästelse och århundranden därefter, - tillät utlåning av pengar. Judarna som är en av de stora underraserna i Tyskland, blev hatade för det.


Ett växande antal vanliga hyggliga svenskar upplever nu precis samma sak som tyskarna gjorde på 1930-talet. I förtvivlad förbittring tvingas ett alltjämt växande antal vanliga hyggliga svenskar erfara effekten av en fortsatt alldeles för stor invandring, en huvudlös stor invandring från MENA-länderna. Under den stora depressionen på 1930-talet var förbittringen riktad mot judarna. Samma utbredda fördärvliga hat kommer naturligtvis uppstå här i Sverige fast då vara riktad mot MENA-invandrarna.


Hitler sålde snacket att tyskarna var bäst, fosterlandet. Många köpte resonemanget. Förmodligen de flesta. Exakt siffra är omöjligt att veta. Judarna var kommunister. De hade ju pengar. De var inte lojala tyskar. - Vi är den överlägsna rasen, vi måste eliminera de sämre raserna eftersom de skadar oss. Det var så det gick till. Och sedan började han utrota judar - sex miljoner, judar, och andra.


Att ”locker-room-talk” bara är prat, och därför inte betyder någonting, illustrerar ett grundläggande missförstånd om ordens kraft. Ord är en av de grundläggande byggstenarna som skapar vår verklighet. Människan ser livet genom en lins som delvis skapas av orden som beskriver vad han eller hon ser. Ord hjälper oss att se saker vi annars inte skulle se. Till skillnad mot vad många av oss medborgare som inte är medvetna om det här, än mindre förstår, så är detta något som våra politiker och våra välutbildade marknadsförare är mycket väl, införstådda med.


Vår aningslösa politikerkår envisas med att oavbrutet och demonstrativt bjuda in en dåraktigt stor mängd migranter från MENA-länderna till Sverige. Detta för att i god-hetens namn demonstrera, och livnära sig på, att de minsann inte är rasister. Och vi - en betydande stor del av medborgarna, som har synpunkter på detta huvudlöst stora inflöde från MENA-länderna varav islamister utgör en betydande stor del, åter-igen med hjälp av våra ohederliga medier felaktigt anklagas för att vara rasister.


Om en stor påtvingad sammanslagning av olika människoraser och kulturer från olika världsdelar nödvändigtvis ska äga rum i vårt land, då måste det i mänsklig-hetens goda namn och för vår egen överlevnad ske på ett varsamt sätt. Det vill säja raka motsatsen till den invasion av migranter - från väsensskilda kulturer, som våra politiker med fullt stöd från vår välmenande statligt styrda public service, genomför.


Den växande - i sig rättmätiga frustrationen hos vanliga hyggliga svenskar kommer med detta av allt att döma, sannolikt bli likvärdigt stark med vad det tyska folket i början av 1930-talet tvingades genomlida. På så vis kommer det här följaktligen leda till att Sverige blir ett vedertaget uttalat rasistiskt land.


Jag häpnar över att somliga människor helt enkelt inte begriper vad en alltför stor invandring ger till effekt. Det här handlar inte om människosyn eller politik, det handlar om överlevnad. Inget samhälle kan försörja detta vansinne, än mindre överleva.

 

Förintelsen 2.0

Sveriges överbelastade välfärd raseras fortlöpande på grund av Sveriges alldeles för stora invandring från helt väsensskilda kulturer. När tillräckligt många vanliga hårt arbetande svenskar snart tvingas leva under motsvarande pressande omständig-heter som det tyska folket gjorde på 1930-talet. Då vet alla, att det naturligtvis kommer att brista. Det förstår alla normalbegåvade. När dammluckorna brister, då är Förintelsen 2.0 ett faktum. Att det blir så här, det begriper alla normalbegåvade, alla, var och en.


Det är lätt att nu sjuttiofem år efter Förintelsen tycka och tro att man är moralisk och fin. Men när grova orättvisor och felaktigheter plötsligt uppstår, mitt framför näsan, då är det få människor, få, människor, som verkligen vågar stå upp för rättvisa och god moral. Alla vet det. Problemet handlar alltså inte alls om huruvida man tycker om immigranter eller inte.


"The Deadliest Threat on Earth"

Sverige har den i särklass högsta invandringen i hela världen per capita - asyl och anhöriginvandring. Med hänvisning till den stora invandringsvågen i USA just nu, som märk väl, inte på långa vägar när är lika stor som den vi har i Sverige, så påpekar den amerikanske domaren Jeanine Pirro här, 5:20 in på videon på Fox News att till och med FN har klargjort att; ”Invasion is the deadliest threat on earth”.Tala gärna om för mig att jag har fel, och i sådant fall varför. Tanken på att jag tvingas finansiera hela den här pågående statsunderstödda verksamheten via min skattsedel, som piskats fram av ägaren, - vårt statligt styrda public service, gör att min ilska obönhörligen ombildas till ett plågsamt illamående.


Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com
2024-01-24  Föräldraskap

2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se