Israel-Palestina problemet

Ugnar i Auschwitz dödsläger

Ugnar i Auschwitz dödsläger

Publicerades 2023-11-01
Kompletterades 2024-01-29
Delar av denna krönika har även
publicerats på Det Goda Samhället  2023-10-27

Palestiniernas oupphörliga nyttjande av terroristmetoder som i den civiliserade världen är olagliga kan under inga som helst omständigheter tolereras, punkt. Terrorism måste ALLTID fördömas och bekämpas av den civiliserade världen.

De oförrätter som Israel genom åren sannolikt har gjort sig skyldig till mot Palestina då Israel försökt försvara sig mot Palestinas attacker kan på intet sätt, mäta sig med de attacker som Hamas-palestinierna regelbundet låter genomföra mot Israel.

Så här ligger det till

Efter det att Hitlers nazistvälde tillsammans med ryssarna under andra världskriget hade mördat 6 miljoner judar därefter hade störtats av alliansen, då fanns det i Centraleuropa minst 250 000 judar som hade överlevt och var i riskzonen. Bland annat i Ukraina och Rumänien, som inte hade någonstans att gå. Deras hem konfisk-erades. De hade inga pengar. De vandrade bara runt, en kvarts miljon.

På mandat från FN och på platsen där judarna har sitt ursprung, bildades därför staten Israel 1948.

Problemet var att judar, kristna och araber redan bodde där samt, att Jerusalem - den heligaste staden för tre religioner: kristendom, judendom och islam, ligger i Israel.


För muslimer är staden Mekka som ligger i Saudiarabien världens centrum.

Det fanns alltså inget Palestina-land då (1947). Britterna som hade myndighet i mellanöstern lät genom sin brittiska besittning av israelområdet - genom sitt brittiskta protektorat - skapa staten Israel.

År 1947 röstade FN för att dela landet till, en (1) judisk stat och, en (1) arabisk stat. 1948 hade staten Israel bildats. Harry Truman, USA: s president var den första som erkände landet, och sedan följde alla andra.


Problemets kärna
Israel vill existera som en judisk stat, samt leva i ett tillstånd utan krig. Israel erkänner Palestina samt Palestinas rätt att leva i en arabisk stat samt leva i ett tillstånd utan krig.

Den andra sidan - Palestina, vill ha den andra sidan död och förintad.

Så har det varit sedan år 1947 då FN röstade för att dela landet till, en (1) judisk stat och, en (1) arabisk stat.

Judarna accepterade FN:s uppdelning det vill säga, en (1) judisk stat och, en (1) arabisk stat. Ingen arabisk eller muslimsk stat accepterade det.

Varför?

Palestinierna vägrar acceptera fred.
Palestinierna vägrar att erkänna Israel.
Palestinierna förvägrar judarnas rätt att existera.
Palestinierna försöker därför döda judarna.


Någon geografisk stat i de här områdena som är känt som Palestina som inte var judisk, har aldrig funnits. Det har i de här områdena aldrig funnits någon palestinsk stat. Ej heller någon arabisk, muslimsk, eller någon annan stat. Israel är den tredje judiska staten som existerar i det här området.


När Israel år 2000 föreslog palestinierna att de som en suverän stat kunde ta 95% av ”Västbanken” samt hela Gaza, detta mot löfte om;


1. Fred.
2. Acceptera Israels existens.
3. Godkänna Israel som en judisk stat.


Då avvisade palestinierna erbjudandet. Som svar på förslaget skickade palestinierna in självmordsbombare till Israel.


Vapenvila?
Efter Hamas-palestiniernas vedervärdiga attack mot Israel den 7 oktober kräver vissa vapenvila. Varför? Det betyder ju att Hamas vinner? Det råder ingen tvekan om det. Hamas får därmed behålla alla sina vapen därtill återbygga sin vapenarsenal. De undslipper därmed ansvar för de tusentals judar som Hamas lät mörda. Hamas vinner på detta. Israel visar därmed svaghet. Vilket betyder att Hamas naturligtvis kommer att återuppta sina attacker på judarna.

Jaa men, - Israel har ju gjort dumma saker mot palestinierna också, säger du? - Underförstått att Hamas attacken den 7 oktober på något sätt därmed skulle vara förståelig, berättigad eller befogad? En sådan slutsats eller insinuation vittnar om ett märkvärdigt trosnit eller utomordentlig obegåvning, alternativt ren och skär ondska.


(Under attacken den 7 oktober då slaktade palestinierna judar som i sina hem låg och sov. Inför föräldrarnas åsyn skar de av huvudena på deras levande barn. De skar upp magen på havande kvinnor, slet ut barnen ur magen och inför föräldrarna dödade de barnen. Barn, kvinnor och män eldades upp levande. De våldtog kvinnorna tills det inte gick att våldta dem något mer. De skändade kropparna släpades längs gatorna. 1 400 människor dog. 222 personer kidnappades och fördes som gisslan till Gaza.)


Kvinna mördad i sängen - Kvinna mördad på gatan - Offer som släpats ut på gatan

7 oktober 2023

Kvinnna med bundna händer uppeldad - Uppeldade människor -  Slaktade människor
Bebisar som mördats

7 oktober 2023

7 oktober 2023


Palestiniernas ociviliserade, olagliga, cyniska krigsmetoder gör det utomordentligt

svårt för Israel att skydda oskyldiga människors liv då de ska försvara sig. Vilket djävulen själv som här representeras av dessa Hamas-palestinier naturligtvis har räknat ut. Vilket våra djupt ohederliga MainStream medier inklusive The New York Times & vårt public service under årtionden har sympatiserat med. Med följd av att många civiliserade rättskaffens människor som inte vet någonting, därmed också sympatiserar med dessa nazi-Hamas-palestinier. Och med det helt orättfärdigt målar ut judarna som satan själv.

Den som inte begriper det här, den personen är antingen en så märkvärdigt ond människa, eller så märkvärdigt obegåvad, och med det, så farlig, att den med fängsligt förvar bör avskiljas från vår civilisation.


Israel strider för sin överlevnad
Att i den nödvändiga nu pågående Israeliska militära försvarsattacken mot Hamas särskilja vanliga omdömesfulla palestinier med Hamas-sympatiserande palestinier det är naturligtvis oerhört svårt. Israels fulla rätt och skyldighet att försvara sig mot Hamas-palestiniernas terroristmetoder får oundvikligen till följd att många vanliga hederliga civila palestinier oavsiktligt blir dödade. Vilket den Israeliska armén till sitt yttersta naturligtvis försöker undvika. Israelerna har icke något annat val än att fortsätta nöta ner arabernas oförsonlighet och hybris.


Stödet till Hamas-terroristerna i Gaza ligger kring mellan 60-80 procent. De övriga som möjliggör terrorism, - är de oskyldiga? Nej det är de inte.

Men varför protesterar inte övriga araber och muslimer över Hamas terroristattacker? Varför? Är det för att alla araber och muslimer tycker att Hamas attacker är bra? Muslimer och araber tycker ju inte om judarna, så är det ju? Är det alltså skälet?

Nej, jag vill inte tro att det är skälet. Här finns förvisso en synnerligen otäck upp-blandning av begåvade, allmänbildade och lågbegåvade islamtrogna muslimer och araber som anser att Israel och alla judar skall rensas bort från jordens yta. Men det är inte skälet. Det är helt enkelt för att de begåvade jämte normala muslimerna och araberna är rädda. De är rädda för vedergällningar. De är rädda för det islamiska brödraskapet i Egypten, för Hizbollah, för Hamas, för Syriens Assad, för Iran. Det var därför mötet i Jordanien ställdes in. De är rädda för att lynchas, avrättas. Det är anledningen.

Är alla palestinier terrorister?

Hamas soldaterna, terroristerna, de har ingen militär klädsel. De stridande Hamas soldaterna de har valt att använda sig av vanlig civil klädsel. T-shirts, tennisskor, hijab, niqab, burka och så vidare. Att skilja ut en vanlig civil oskyldig palestinier, om det nu finns någon sådan, från en stridande palestinier, det är därför omöjligt, i en strid.  

Palestinierna i Gaza utgörs av cirka 2,2 miljoner människor. Hur många civila palestinier - läs ”vanliga oskyldiga” palestinier, finns det i Palestina? Varför ställs inte frågan hos vårt public service? Eller av någon annan nyhetsförmedlare? Palestina är ju ett terrorist välde. Stödet till palestiniernas islamska nazi-regim i Palestina som är en samling renodlade terrorister det ligger enligt flera undersökningar kring mellan 60-80 procent bland Palestinierna. Den övriga lilla klicken, som inte gjort något aktivt val, som möjliggör terrorism, är de oskyldiga? Nej, det är de inte. Om det trots allt finns några ”civila” palestinier, som trots allt är vanliga ”civila och oskyldiga” palestinier, varför envisas de med att bo kvar i Palestina?

De här får mig att tänka på det faktum, att många araber - sannolikt en mycket stor majoritet av palestinierna, känner stor tacksamhet om kriget mot judarna tar livet av sitt barn eftersom barnet ifråga då kommer till Allah.


Tvåstatslösning? Hoppa och skit i badkaret
En tvåstatslösning där den ena parten - Palestina, som är en folkvald terroriststat, som styrs av terrorister, som öppet och förbehållslöst envisas med att förinta den andra parten, - döda alla judar, och radera ut staten Israel från kartan.


Emedan den andra parten - Israel, vill ha en överenskommelse om att;

1. fred ska råda

2. Israels existens skall råda.

3. motparten ska godkänna Israel som en judisk stat.

?

What is the problem?

Om Palestinierna inte kan acceptera denna civiliserade rimliga överenskom-melse, då bör de med omedelbar verkan utan dröjsmål skickas till deras eget paradis Allah, anser jag..


Gaza Palestina är inte en stat. Det har aldrig någonsin funnits någon Palestinsk stat i världshistorien. De har en liten byggnad som de benämnt som regeringsbyggnad där lite folk ibland går in och ut. That's it. År 2005, då det sista fria valet i Palestina förekom, då valde palestinierna Fatha att regera, som är en samling tjyvar, gangsters, och mördare. Sedan dess har Gaza-Palestina styrts av en renodlad terroriströrelse. 

 

Israel erbjuder medborgarskap till alla araber som bor i Israel. Du kan bli israelisk medborgare om du är arab. Allt du behöver göra är att ansöka. Vissa har gjort det men de flesta har inte gjort det. Varför? För att de muslimska fundamentalisterna hatar judarna. Och om du blir israelisk medborgare är du en kollaboratör som muslim.

(Israel har rätt att försvara sig, precis som USA gjorde efter 9/11. Så enkelt är det. Israel är skyldig, att försvara sitt eget folk.

Finns det någon som tror att någon av demonstranterna på Sergels torg som den 14 oktober 2024 demonstrerade mot Israel och för Palestina-Hamas känner till något av det här? De VILL inte veta. Varför? De bryr sig inte. De VILL tro på det som våra ohederliga medier ramar in i berättelsen. De tror därför på vad de VILL tro på. Så är det. Det återstående alternativet är ju att dessa demonstranter faktiskt är genuint onda människor, som med detta bör avskiljas från vår civilisation. Något annat presenterat alternativ på bordet, det står icke att finna. Jag kan i alla fall inte se något. Så återigen, tror du att någon av dessa idioter på Sergels torg som demonstrerade mot Israel och för Palestina-Hamas känner till bakgrunden? Nej, de är helt enkelt, okunniga. Så, av vilken anledning är dessa tomtar så till denna oerhörda grad okunniga? Det beror naturligtvis på fake news, korrupt media & vårt public service ohederliga verksamhet. Inget annat. ARE WE CLEAR?


Men varför stannar palestinierna kvar i Gaza? Går det verkligen inte att lämna Gaza? Medias lämnade bild att Gaza är omringat av en fängelseliknande mur som det inte går att ta sig igenom, stämmer det verkligen? Eller är det bara svårt att lämna Gaza? - Medias bild är felaktig. Det går faktiskt fortfarande att lämna Gaza. Det är lite krångligare än vad det brukar vara, men det går. Så sent som den 30/11 2023 då klargjorde Bill O’Reilly - pinfärskt, att det fortfarande går att lämna Gaza, om man VILL.


[www.billoreilly.com är den snabbast växande mest framgångsrika oberoende nyhetsförmedlaren i hela världen, som miljontals lyssnare tar del av. EU har genom GDPR lagen emellertid spärrat kanalen för oss.]


- Om du bor i Gaza och har tillgång till en bil, då kan du lämna Gaza. Du kan köra in i Egypten. Du kan köra norrut och in i Israel. Du kan köra till Libanon. Ta ett flyg till något annat land. Det finns tusentals olika sätt som Palestinierna kan ta till för att ta sig därifrån, om vederbörande, VILL.


Hur det det är idag det känner jag inte till. Vårt public service struntar i att ta reda på hur det förhåller sig här. Skälet, till att grannländerna vägrar att ta emot "Palestinierna" beror sannolikt på att de helt enkelt inte vill släppa in detta extrema släkte, de är ju terrorister.

Och dessa palestinska småbarns föräldrar, som väljer att stanna kvar? Hur tänker de? Det kommer inte att bli bättre. Det är som före andra världskriget. Du kunde komma ut ur Tyskland i mitten av 1930-talet. Samma sak i Ryssland i början av 1920-talet då det förvandlades till Sovjetunionen. Du kunde komma ut. De flesta människorna valde dock att stanna kvar. Och det kostade dem livet i många fall. Det är samma sak i Gaza. 

Bill O'Reilly den 30/11 2023:

150 000 palestinier pendlar till Israel för att arbeta, både från både Gaza och Västbanken. Israelerna låter palestinier komma in, emedan Väst med hjälp av våra ohederliga medier skriker folkmord och etnisk rensning? De är förvisso väldigt, väldigt misstänkta av israelerna. Det är ju ständigt terrorism där. Fem krig har ju passerat. Det är också sant att den israeliska regeringen gör det svårare för araberna att blomstra. Det är sant, men folkmord och etnisk rensning? Anledningen till att det inte finns något hopp om ett bättre liv för palestinierna och deras familjer är att om platsen där palestiniern bor drivs av terrorister, och inget annat över huvud taget alls, då finns det inget hopp om att saker och ting ska bli bättre.


Så är det. Terroriströrelsen Hamas styr Gaza. I "Västbanken", där styr och bestämmer terrorist-packet Hizbollah. Det finns således ingen tvåstatslösning, eftersom det bara finns EN stat. Israel.


De palestinier som envisas med att palestiniernas militära mundering ska se ut och liknas vid en vanlig civil palestinier som med hjälp av korrupt media tillåts utge sig för att vara Moder Teresa själv eller liknande, då får dessa palestinier förutsatt att de är välunderrättade faktiskt skylla sig själv, och stå för sitt kast. Punkt. Hur djävla svårt är det att utföra den ekvationen?


Före 1967 då såg man att Israel var omgiven av en mängd arabländer varför Israel därmed framstod som en ”underdog”. Av den anledningen åtnjöt Israel sympatier från världssamfundet, speciellt efter Förintelsen. KBG bland andra, uppmanade då palestiniern Yassir Arafat att ändra på det där.

Uppmaningen var att bilda ett palestinskt litet folk som är hemlöst och inte har något hem. Därmed skapas världens sympatier för det "lilla folket" - en "underdog” mot det mäktiga Israel som ditintills lyckats övervinna de arabiska motståndarna. Det är anledningen till att man uppfann den här arabiska palestinska nationella identiteten.

Det finns ingen skillnad mellan araber, Gaza, ”Västbanken”, och arabländerna runt omkring, vare sig språkligt, kulturellt eller religiöst. Det är således precis samma folk som bor i Libanon, Syrien, Jordanien, och Egypten. Skillnaden?

Palestinier är terrorister. Magstarkt av mig att säga så? Nej, jag tycker inte det. Hamas är en smaklös skitig gangsterrörelse, inget annat. Som i skydd av sin civilbefolkning i vanliga t-shirts och lågskor springer omkring och luras, stjäl, ljuger och mördar oskyldiga civila. Det här känner den civiliserade palestiniern naturligtvis till, om det nu finns någon sådan. Detta hat och denna trångsynthet som palestinierna och dess sympatisörer demonstrerar här är precis exakt likadan som Hitlers nazist välde använde sig av. Det finns icke någon skillnad.


Med hjälp av sin kappa benämnd som en ”vanlig civil palestinier” ägnar sig dessa palestinier åt ren och skär terrorism. Absolut värsta tänkbara terrorism. Precis exakt samma som IS och al-Qaida gjorde. Normala människor begriper att så här får ingen människa överhuvud taget någonsin bära sig åt, eller göra.

Civilisationen på vår planet har därför infört en omfattande uppsättning lagar som strikt förbjuder terrorism och likartat barbariska beteende. Internationell rätt och överenskommelser har skapats för att främja fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Dessa lagar syftar till att förhindra och bestraffa terroristhandlingar. Respekten för dessa lagar och principer är avgörande för att upprätthålla en fredlig och rättvis värld.


Folket i Gaza, palestinierna i Gaza, har ingen regering. Palestinierna i Gaza har faktiskt i ett regelrätt val, med en mycket storslagen iögonfallande majoritet, medvetet valt, att Gaza ska styras av en terroriströrelse. En renodlad genuin terroristorganisation. Hamas är som IS och al-Qaida. Någon skillnad finns icke.


När det riktiga USA som på tiden det begav sig representerades av republi-kanen Donald Trump, då gick USA omedelbart in och tog kål på IS. Fyra veckor tog det. Ingen skillnad mot vad Israel just nu är tvingade att göra mot Palestina-Hamas terrororganisation. Det är samma sak nu. Precis exakt, samma sak.)


Förintelsen 2.0

År 2005 då lämnade Israel Gaza, utan några blockader. Judarna i Gaza var då en liten minoritet. De såg då att det fanns en fientlig befolkning runt omkring dem, som mer och mer började hetsas upp av de islamistiska fundamentalistiska krafterna. Relationen mellan araber och judar var dessförinnan relativt bra innan den här nazistiska islamfundamentalistiska rörelsen började växa sig starkare. Då sa Israel, ni får det här området, vi vill inte ha den här friktionen, varför judarna lämnade Gaza. 8 000 -10 000 judar utvisades från Gaza därför att ingen jude skulle vara kvar. Då lämnades alltså Gazaområdet över till palestinierna som sedan valde terrorist organisationen Hamas som sin ledare. Första dagen därefter då började palestinierna skjuta raketer mot Israel som följaktligen försökte kontrollera gränserna så att vapen inte helt obemärkt kom in i Gaza.


Det finns personer som försöker vinkla det här genom att säga; - nej, det är Israel som inte vill ha någon fred och att araberna inte har något annat val än att kämpa för sin överlevnad. I grunden ligger här den islamiska naziövertygelsen om att Israel inte får finnas. De anser att Israel och ”jude-packet” är en hädelse för Islam.

Men vad ska man göra?
Bygg en ö** ute i havet någonstans. Kan vara nära kustbandet, och med bro förbind-else. Och låt dessa palestinier som inte vill bosätta sig i Israel eftersom de vägrar acceptera judarnas existens, att bo på den här ön istället. Israel tillhör judarna. Judarna är ett fredligt folk och en god kraft för mänskligheten. Judendomen likaså.


Sveriges public service har under årtionden visat ett glasklart stöd åt Palestina-Hamas. När nazisterna härjade i Tyskland då dolde vårt svenska & tyska media etablissemang judeutrotningen som pågick i de tyska mordfabrikerna.

Statsmedias nu torgförda bild att någon slags moralisk likvärdighet mellan judar och Hamas är för handen, som naturligtvis är absurd, gör att situationen blir än mer explosiv.

Tvångsfinansierad uppviglingsverksamhet gentemot judar, är det vad som nu ligger vid handen? You tell me. Antisemitism drivs helt klart av den progressiva vänstern, så för mig står det helt klart att vårt public service har blod på sina händer. Vi har nått en punkt där människor dör på grund av partisk, falsk och inkompetent journalistik.


Hamas & allierade måste förstöras eftersom de mördar civila precis som Tredje riket gjorde. Nazisterna förintades. Vi kan, men den här gången måste Sverige vara med i striden. Inte en gång till. Remember?


** En ö för Palestinier?
Låt FN & MENA-länderna ta notan. För dem är det kaffepengar.


Mina artiklar på Det Goda Samhallet.com
2024-01-24  Föräldraskap

2023-12-11  Därför bör Tesla lämna Sverige

2023-10-27  Problemet med araberna och muslimerna
2023-09-28  Sambandet mellan brott och straff

2023-07-31  Vietnamkriget
2023-07-06  Är de amerikanska demokraterna fredens parti?

2022-09-29  Behovet av ledarskap
2017-12-14  Platt skatt
2016-11-27  Lägg ner och ersätt Public Service
2015-12-17  IS är Obamas fel

Thomas Ek är medlem i www.medborgarperspektiv.se