Trump - Kapitolium - SVT

Cassidy Hutchinson

Cassidy Hutchinson


Rapporteringen
Är den pålitlig? Eller rent av kriminell?
Döm själv

Den här sidlänken publicerades 2022-01-06
Texten nedan redigerades 2022-09-22


Det enda som MSM & vårt public service kunde sälja till allmänheten från den 6:e januari kommittén som utreder stormningen av Kapitolium, det var vittnet Cassidy Hutchinson som arbetade i Vita huset.

Cassidy Hutchinson sa:
"Presidenten sträckte sig upp mot fordonets främre del för att ta tag i ratten. Mr Engle tog tag i hans arm och sa,- 'Sir, du måste ta din hand från ratten. Vi åker tillbaka till West Wing. Vi ska inte till Kapitolium'. Mr Trump använde sedan sin fria hand för att göra ett utfall mot Bobby Engle och det var då Mr Renato hade återberättat historien för mig. Han hade gjort en vink mot sina nyckelben."

 

Cassidy Hutchinsons vittnesmål var alltså en 100% hörsägen, en obekräftad hörsägen. Hon såg det alltså inte själv. Det skulle aldrig i någon form vara tillåtligt som bevis för en fällande dom i en domstol. Hon säger att ”det här är vad någon sa till mig”. Och ingen, kan heller bekräfta påståendet. Istället säger Secret Service att det där har aldrig hänt. - ”Vi kommer till den 6:e kommittén och vittnar under ed att det aldrig hände” säjer Secret Service. Försökte 6:e kommittén kontakta Secret Service? Nej, det var de inte intresserade av.


Skälet till att Secret Service inte kallades var alltså att agenterna skulle ha motsagt Cassidy Hutchinson.

Kommittén behövde inte göra det som var rätt och rättvist, eftersom den korrupta media apparaten MSM & vårt public service redan har dömt Trump för allt. Varför krångla till fakta?Efter vittnesmålet
Cassidy Hutchinson och Liz Cheney


Detta kallas för korruption. Varje svensk, inklusive de som föraktar Trump, måste förstå oärligheten och bli bestört av den.

Det här greppet, som vårt eget svenska public service märk väl, i regelmässig mening alltid använder sig av vid rapportering om och från USA, det får naurligtvis förödande effekt på våra samhällen och vårt Sverige.


Så här ligger det till:

Den 16:e december 2020 fick amerikanska ”Capitol Police” kännedom om att protester organiserades och att det skulle ske i Kapitolområdet den 6 januari.


Den 2 januari 2021. Carol Corbin som arbetade på försvarsdepartementet, skickade ett sms till Kapitolpolisens biträdande chef Sean Gallagher, och frågade om Kapitolpolisen vill lägga in en formell begäran till försvarsdepartementet om att Nationalgardet skulle kallas in den 6 januari.


Den 3:e januari 2021, det vill säga tre dagar innan den 6:e januari, då visste Vita huset att det skulle bli en stor demonstration i Washington. De visste också, att människor med någon form av skadepotential troligen skulle anlända. De visste inte specifikt, men de visste alltså att det kunde gå överstyr.


Försvarsminister Christopher Miller och general Mark Milley för då mot den här bakgrunden samtal i ärendet, i Vita huset. Transkriptionen från mötet säger:


"Presidenten sa till Mr. Miller att det kommer att finnas ett stort antal demonstranter den 6 januari 2021, och Mr. Miller, chefen för försvarsdepartementet, borde se till att tillräckligt med soldater från Nationalgardet ska vara där för att se till att det blir en säker händelse."


Den 4:e januari, då började Vita huset och Donald Trump mot den här bakgrunden föra samtal med Pentagon om att ta in Nationalgardet till Washington DC. Detta i syfte att skydda alla regeringsbyggnader, inte bara Kapitolium, utan även Vita huset. President Trump som var överbefälhavare hade naturligtvis mandat att vid akuta situationer kalla in Nationalgardet. Men behörigheten att inför den 6 januari 2021 kalla in Nationalgardet, den låg hos försvarsdepartementet, D.O,D. Hållningen som general Milley och president Trump - som de enligt gällande jurisdiktion följde, och därför höll sig till, var således att de inte ville skicka in Nationalgardet om inte ”Capitol Police och Washington, D.C.” ville ha dem.


Den 4 januari bad Kapitolpolischefen Steven Sund Senaten, Kammaren och ”House Sergeants at Arms” om behörighet att låta Nationalgardet hjälpa till med säkerheten den 6 januari. Steven Sund gjorde hela 6 skilda förfrågningar, om att få in Nationalgardet. Alla ansökningar avslogs. Alla 6 nekades. Sund säger att förklaringen han fick var att de inte ville ha ”bad optics”. Sund fick sparken.


Den 5:e januari, då gav president Donald Trump sin försvarsminister Christopher Miller i uppdrag att hos beslutsfattande organ, - vilket enligt gällande regelverk som då var Bidenadministrationen/Nancy Pelosi tillsammans med Washington, D.C.s borgmästare Muriel Bowser, - lämna i en rekommendation om att 10 000 ”National Guardsmen” skulle sättas in som skydd.

Borgmästare Muriel Bowsers skriftliga svar


Den 5:e januari, låter borgmästare Muriel Bowser skriftligen svara med att de inte vill ha någon extra hjälp den 6 januari.

Uppgifterna som utplånar hela anklagelsen


Trumps framställda rekomendation om utökat skydd har under ed bekräftats av försvars minister Christopher Miller samt att Miller enligt Trump's instruktion även varnade Pentagon.


Vittnesmål av Former Acting U.S. Secretary of Defense
Chrstoffer Miller (Klicka för förstoring)
”The Inspector General” som har tittat på ärendet
bekräftar skeendet som visas i följande rapport.


Pentagon "Chief of Staff" Kash Patel som i Vita Husets ovala rum närvarade vid samtalen mellan president Donald Trump och Christopher Miller vidimerar uppgifterna i en intervju
 
(4/1 2022).
Pentagon bekräftar uppgifterna


Ovanstående uppgifter som är fullt tillgängliga, för alla, som MSM & vårt public service envist undanhåller, utplånar hela anklagelsen om att Donald Trump är skyldig till stormningen av Kapitolium. Varför gör vårt public service så här? Jo, vinsten med undan-hållandet som i sig troligtvis är *välmenande, är politisk vinning.


*Förklaring till ”välmenande”, som kräver lite längre text, redovisas separat på den här webbplatsens sidlänk benämnd; Skrota public service.


Genom undanhållandet har MSM & vårt public service med sitt tyngsta artilleri kunnat läm-na ut partiskt förankrad, djupt missledande information. Vilket de gjort och fortfarande i reg-elmässig mening fortlöpande alltid gör. Sett från ett strikt rättsetiskt perspektiv så fullgör vår public serviceverksamhet följaktligen en helgjuten partiskt förankrad kriminell verksamhet.


Den 5:e januari tillhanda gavs Pelosi och Bowser Vita husets rekommendation om att Nationalgardet skulle tas in av Pentagon. Trumps önskemål avslogs. Detta med moti-veringen ”We don't like the optics”. (Enligt chefredaktör John Solomon på ”Just the News”).


John Solomon chefredaktör på ”Just the News”.


Den 6:e januari: Dagen då Kapitolium stormades, då hade mellan 700 000 - 1,5 miljoner människor samlats i Washington (inte 300 000 som SVT:s USA korrespondent Fouad Youcefi felaktigt uppgivit).

Utöver den ordinarie poliskåren som alltid tjänstgör i Washington hade endast 300 vakter skickats ut till Kapitolium, vars merpart fick dirigera biltrafik, sätta upp staket och liknande.

Det här kastar alla anklagelser med kriminella hänvisningar om Donald Trump rakt ut genom fönstret. Om Trump ville hetsa till våld, varför skulle det då hållas möten på hög nivå i tre dagar för att få in en skyddsåtgärd? Den här faktabaserade verifierbara informationen är det friande beviset som kommer att slå ut all slags galenskap framöver.


Nancy Pelosi säger nu att hon inte visste någonting om det här. Det är inte sant. Hon var tvungen att veta det eftersom den formella begäran gjordes sex gånger av Kapitolpolis-chefen. Hon var alltså tvungen att veta. Hon talar inte sanning.


Om (eller när) sanningen nämnt ovan slutligen skulle nå fram till medborgarnas kännedom, då använder MSM & vårt public service sig som regel alltid av ”rope a dope*” knepet, som säkerställer att den tidigare falskt levererade bilden till mediakonsumenten ändå bevaras till  MSM:s & vårt public service partiskt torgförda bild. Dvs. till den progressiva vänsterns favör.


*"Rope a dope" Är en klassisk journalistisk metod där nyhetsförmedlaren i slagfältets boxningsring intar en defensiv ställning mot repen och absorberar motståndares slag i hopp om att utnyttja trötthet och misstag. Med närmast omedelbar verkan, så glöms därmed ärendet, utan rättelse, bort.


Men av vilken anledning undanhåller MSM & vårt public service oss all den här informa-tionen?  - Ljuger vårt public service oss rakt upp i ansiktet? - Lämnar vårt public service oss felaktig information avsiktligt? Nej, jag tror inte det. På sidlänken ”Skrota public service” förklarar jag hur det ligger till.


Propagandavärdet för den 6 januari kommittén, det är det enda som demokraterna - som tack vare det ohederliga MSM & vår public serviceverksamhet, har nu. Det är allt.

Men fanns det inga stridigheter mellan Donald Trump och hans stab? Jo, det fanns. Trump reagerade som alltid, känslomässigt. - Ville Trump ha en demonstration för hans räkning i Washington? Ja, det ville han. Han ville ha en stor demonstration, men han ville inte ha våld. Det är helt klart konstaterat. Det här är fakta. Det här är sanningen. Vad mer behövs?


Trump gjorde dock ett stort misstag genom att inte agera tillräckligt snabbt, men det är något helt annat. Sannerligen inget brott.


Var det Pelosi-ledda säkerhetsmisslyckandet en kupp?
Tja, vem vet. Faktum är ju trots allt att Nancy Pelosi som är talman i kammaren, hon var den som enligt gällande lag hade till uppgift att formellt handlägga den formella skyddsrekomendationen. Men hon gjorde inte det. Hon biföll den inte. Varför? Nancy Pelosi visste att om det skulle uppstå bråk utanför Kapitolium då kunde man skylla på Trump för det. Och det var precis vad som hände. Kan det finnas någon annan logisk anledning på jorden till varför Nancy Pelosi inte skulle säga; - ja, jag vill sätta upp vakter för att skydda Kapitolium. Kan det finnas någon annan logisk förklaring än partiskhet till varför Stefan Åsberg undanhåller den här väsentliga, politiskt viktiga, information? Korruption som avslöjats med inkompetens, det är vad det här är. Vårt public service rapportering får inte under några som helst omständigheter agera på det här viset.


Min påföljande anmälan till
Granskningsnämnden avslogs


Med hänvisning till ovanstående lämnade jag den 22/7 2022 in en anmälan till GRN (Granskningsnämnden). Den 21/9 2022 meddelades jag att GRN beslutat att inte granska mitt ärende. Något skäl till varför angavs inte (annat än att; "alla anmälningar inte kan prövas" samt att med hänvisning till GRN:s resurser så behöver GRN "prioritera vissa anmälningar". Jag meddelades också om att beslutet inte får överklagas. Beslutet ifråga som (hos GRN) har ärende nummer 22/02164 kan du läsa längre ner här på den här sidan.


Med hänvisning till ovanstående skickade jag till GRN även in en anmälan den

11/1 och den 16/1 2022, dock med samma resultat, och med samma besked. Dessa beslut kan du också du ta del av längst här på den här sidan.

Den 11/2 2022 skickade jag trots förbudet även in en överklagan till Förvaltningsrätten
-
Mål nr; 2046-22. Samma resultat där. Jag lät meddelas; "Förvaltningsrätten avvisar överklagandet." Förvaltningsrättens beslut kan du ta del av längst här på den här sidan.

Cassidy Hutchinson och Liz Cheney 
Borgmästare Muriel Bowser intygar skriftligen att han inte vill ha någon hjälp
Uppgifterna som utplånar hela anklagelsen om att Trump är skyldig
Vittnesmål av Former Acting U.S. Secretary of Defense Chrstoffer Miller om att Trump talar sanning
”The Inspector General” som har tittat på ärendet bekräftar sanningshalten i skeendet
Pentagon bekräftar Donals Trumps uppgifter
John Solomon chefredaktör på ”Just the News”. bekräftar uppgifterna

Avsnitt nr 3


Stormningen av Kapitolium
Vad var det som hände, egentligen?


USA:s representanthuskommitté har alltså anklagat Donald Trump för att ha anstiftat attacken mot Kapitolium den 6 januari 2021. Det demokratiska partiet har med hjälp av vårt public service fortlöpande målat ut en tydlig bild av att Donald Trump är skyldig till att ha anstiftat stormningen. Men vad var det som hände vid stormningen, egentligen? Är vårt public service beskrivningar av händelseförloppet med sanningen överensstämmande?
Varsågod. Döm själv;


Stormningen - detta var vad som hände
Den 6 januari 2021 då hade någonstans mellan 700 000 - 1,5 miljoner människor samlats i Washington. Cirka 2 000 av dessa vandrade mot Kapitolium. De var en del av en demon-stration. De flesta var till stöd för president Trump. De var personer som trodde att betyd-ande fusk förekommit i valet. De var personer som på uppmaning av Donald Trump skulle demonstrera mot vad de uppfattade var ett fifflat val och med det, givit en felaktig valutgång.


Klockan 11:00 började rallyt. Rallyt kallades ”Rädda Amerika”.


Klockan 11:50 höll Donald Trump ett utomhustal. I det talet sa Trump att det var ett ”fusk-val”. Trump sa bland annat;


"I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today, we will see whether Republicans stand strong for integrity of our elections. But whether or not they stand strong for our country."


Trump talade i ungefär en timme och 11 minuter.


Klockan 13:01 avslutade han sitt tal. Kort tid därefter, cirka 10 minuter senare, började de första upploppsmakarna slåss med polisen på Kapitoltrappan, varpå upploppet startade.


Klockan 14:24, 24 minuter efter att belägringen började, twittrade president Trump ut:


"Mike Pence didn't have the courage to do what he should have done to protect our country and our Constitution."


Det var ett stort misstag av Donald Trump. Mitt i allt det här.

En timme och 28 minuter senare twittrade president Trump;


"Please support our Capitol Police and law enforcement. They are truly on the side of our country.Stay peaceful."


Det där kom alltså 88 minuter efter det att upploppet började. 88 långa minuter.

45 minuter senare, kl 15:13, kom nästa tweet från Trump;


""I am asking for everyone at the U.S Capitol to remain peaceful. No violence. Remember, we are the party of law and order. Respect the law and our great men and women in blue. Thank you."


Tre fredliga tweets på ett par timmar från Trump. Det här är fakta. Det här är vad som hände.


Kl 16:17, kom ett videomeddelande ut, där Trump uppmanade alla inne i Kapitolium att gå hem.


Cirka 140 poliser skadades. De flesta av dem åkte inte till sjukhuset, men de hade blivit överfallna. Minst 225 personer är åtalade för misshandel. Drygt 725 upprorsmakare har åtalats för något. 640 av dem är åtalade för mindre förseelser, mestadels intrång. Det betyder; 85 grova brott på en skara av cirka 1 miljon människor. Inga ursäkter, det här är fakta. En våldsverkare sköts ihjäl av en polis.


De övriga 3-4 dödsfallen som inträffade flera dagar senare på grund av överdos och slaganfall ska inte medräknas här.


Ett fåtal av de åtalade hålls idag den 6 januari 2022 kvar utan borgen. Uppgift om hur många det är, det lämnar justitiedepartementet inte ut. De allra flesta av dessa människor är ute mot borgen, några av dem har redan åtalats och dömts.

Avsnitt nr 4


MSM & vårt public service
beskrivning av stormningen


"Stormningen av Kapitolium var det största angreppet
på amerikansk demokrati på 200 år"


'Stefan Åsberg SVT Aktuellt den 6 januari 2022'

(SVT har tagit bort web-länken)


Den 6 januari 2022 det vill säga ett år senare, då klargjorde SVT akuellts USA korre-spondent Stefan Åsberg att;”Stormningen av Kapitolium var det största angreppet på amerikansk demokrati på 200 år”. Med detta så jämförde Stefan Åsberg stormningen av Kapitolium föraktligt med de mörkaste dagarna i amerikansk historia som resulterade i
3 000 döda amerikaner. Åsbergs framförda liknelse var naturligtvis föraktfull, orättfärdig och oförskämd. En ringaktning och en förödmjukelse inte bara mot de tusentals amerikaner som dödades i 9/11-attacken 2001, men även mot de 2 500 amerikaner som dödades i Pearl Harbor attacken 1941.

Stefan Åsbergs ordval och framförande bryter mot god publicistisk sed. Framförandet står rimligen också i direkt strid mot public service riktlinjer, anda och regelverk.


"Gång på gång upprepade Trump lögnen om att valet 2020 stals ifrån honom"

Avsnitt nr 5


Valfusket


Så här gick det till


Federal lag i USA hindrar politiska partier att på valdagen befinna sig i närheten av en vallokal. Lagen gäller i alla stater och i alla distrikt. Att tillhandahålla råd eller varmkorv utanför vallokalen är alltså inte tillåtet.


År 2008 försökte The New Black Panther Party påverka valdeltagarna genom att endast vistas utanför vallokalerna. Domstolen slog följaktligen fast att de inte fick göra det.


Lagar om ”mail-in-ballots” (poströstning) finns inte i USA. Demokraterna som tycker det är bra motsätter sig därför regler kring poströstning. Inför valet år 2019 visste alla, att poströstningen skulle slå ett nytt stort rekord.


Mark Zuckerberg den finurlige, och hans fru, donerade då $430 miljoner till 2 ideella grupper som påstår sig vara opartiska; Center for Technology and Civic Life, CTCL och Center for Election Innovation and Research, CEIR.


De gav i sin tur pengarna till ett antal ”vote navigators” - helgjutna aktivistgrupper som hade till uppgift att hjälpa väljarna vid deras hem; kontrollera och säkerställa så att deras röstning gått rätt till. Samt om så önskades även ta hand om röstsedeln för att på så sett se till att röstsedeln kom fram till vallokalen och med det kom med i rösträkningen.


Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Texas och Virginia genomsöktes och bearbetades, av tusentals val-navigatörer. Det här var stater där Trump och Biden enligt erkänt etablerade opinionsundersökningar stod nära varann.


Vad betyder det? Det betyder att om du har en mail-in-ballot-röstsedel och kanske är osäker på om du fyllt i den korrekt. Då kommer dessa människor hjälpa dig med att kontrollera och korrigera om du gjort fel och i princip säga vad du ska göra på valdagen, eller innan valdagen. Nu var alla dessa valnavigatorer välbetalda Biden-anhängare. De gick sonika ut och knackade dörr. De frågade folk, - fick du din röstsedel? Låt mig se den. Har du fyllt i den rätt? De visade då hur man gör. Så här gör du. Du bockar i Joe Bidens namn, och sedan ger du röstsedeln till mig så ser jag till att den kommer med. Det här kallas för ”vote bundling”. Det är vad som hände. Donald Trump förlorade några av de ovan nämnda staterna med extremt små marginaler.


Zuckerberg gjorde inget olagligt, menar vissa. Han donerade ju bara pengar. Visste han vad som hände? Antagligen. Bland initierade bedömare råder det än så länge oklarheter kring huruvida Zuckerberg agerat olagligt. Men är förfarandet etiskt försvarbart? Är det rimligt att privata pengar ska kunna köpa röster, på det här viset? Ska valaktivister tillåtas att tränga sig in hos medborgarnas hem, ålderdomshem, och liknande? De $430 miljonerna gav ju trots allt Biden sin valvinst (av allt att döma). Om förfarandet mot min förmodan skulle visa sig vara lagligt, då måste USA snarast stifta en ny lag som förhindrar att detta medvetna sinnrika kringgående av gällande lagstiftning sker igen, anser jag, och fler med mig.


Samtliga uppgifter på den här sidan är hämtade från ”No Spin News” (www.billoreilly.com) som är världens mest framgångsrika, snabbast växande, oberoende nyhetskanal. Sannolikt även världens största. Med hjälp av EU:s GDPR lag så har den här nyhetskanalen spärrats för oss européer. Som i Kina alltså. Någon klickbar källhänvisning kan jag därför inte ge er. Informationen som jag redogjort om här är på intet sätt hemlig. Den är fullt tillgänglig för alla Journalister.


Den 14/10 2021 intervjuade Bill O’Reilly Donald Trump. I slutet av den intervjun som här
(olovligen?) har dykt upp på You-Tube, där samtalar Donald Trump och Bill O’Reilly om skandalen som jag berättat om för er här.

Donald Trump intervju från den 14/10 2021


Sannolikt var det alltså ”val-navigator-tricket” som rodde hem segern för Joe Biden. Uppdragsgivarna CTCL och CEIR hade enligt Bill O’Reilly även instruerat ”val-navigatorerna” ’to witness absentee signatures’ (bevittna frånvarounderskrifter).


2022-01-20 intervjuade Bill O’Reilly Mr Phill Klein, tidigare åklagare i Kansas, nu chef för ”Amistad project” och är en av dem som utreder vad som i själva verket ägt rum.

"Amistad project" utreder om vad som ägt rum


Mr Phill Klein säger här i intervjun bland annat att de har;”funnit bevis för att de riktade in sig på en specifik väljarprofil. De använder den sofistikerade tekniken ’Geofencing’, Bill. Du vet hur du tar all data om en person från deras inköp och mobiltelefoner och deras Facebook-inlägg och allt det där. Du sätter ihop det, du förutsäger deras beteende. Reklamindustrin gör detta hela tiden. Och de identifierade troliga Biden-väljare. De skickade ut regerings-tjänstemän för att hämta dem."


Juli 2022 slog högsta domstolen i Wisconsin fast (varje delstat har en egen högsta domstol) att röstningslådor (”voting drop boxes”) är olagliga i delstaten Wisconsin. Dessa lådor sattes upp på grund av Covid. Folk var ju rädda för att gå till valunorna. Därför satte de upp små lådor i områden så att folk kunde lägga sina röster där.

Problemet med det var - som jag ovan redogjort om, att det fanns röstkonsulter som fick betalt för att gå hem till folk, ta rösterna och därefter lägga i dem i lådan. Och vilka hem gick de till? Biden-anhängare naturligtvis. Det förfarandet är korrupt. Förfarandet står dessutom av allt att döma i alla fall, i strid mot federal lag. Av det skälet så har Wisconsin klargjort; - Nej, du kan inte göra det längre. Du måste antingen ta med rösten till valplatsen själv, eller rösta personligen. Inga fler ”dropboxar”.


Filmen; 2000 Mules

2022-05-20 släpptes en ”synvinkeldokumentär” - ”2000 MULES” som gjorts av Dinesh D'Souza. Med hjälp av mobilspårningsdata så visar filmen hur 2000 personer postade mängder av röstsedlar i olika postlådor runtom i fem olika svängstater. Om man lägger till uppgifterna från ”The Zuckerbucksdeal” ovan beskrivet så är filmen synnerligen övertygande. Jag säjer "synvinkeldokumentär" därför att här är det lite knepigt att förstå vad som är fakta och vad som inte är det. Man måste först se till att fastställa fakta. Det är det enda sättet för att kunna slå fast om dessa fakta kan avgöra (det ifrågasatta) president-valets validitet. Den som ska fälla det avgörandet det är en domstol, där korsförhör av bevisen och edsvurna vittnesmål presenterats.


I en intervju (2022-05-31) redogör filmmakaren Dinesh D'Souza om vad han tror det är som nu krävs för att Donald Trump och de som röstade på Donald Trump skall få upprättelse.
Filmmakaren Dinesh D'Souza intervjuas


Många amerikaner informeras inte om det här eftersom våra ohederliga medier - *Main-Stream Media i USA (MSM), som vårt public service har ett nära samarbete med, undan-håller politiskt obekväm information. Det är mycket allvarligt att vårt public service av uppenbart partiska skäl så som de gjort här, med hjälp av MSM undanhåller viktig information.


*MainStream media - The New York Times, Washington Post, CNN, CBS, ABC, NBC, MSNBC för att nämna några, har sedan flera år tillbaka helt och hållet övergett sin roll som trovärdig nyhetsförmedlare, som vårt public service har ett mycket nära samarbete med, kommer aldrig någonsin mer återuppta sin forna roll som pålitlig. Det här understryker det akuta behovet att vårt public service snarast inrättar ett nytt pålitligt nätverk av säkra kolleger med hög journalistisk etik och hög kompetens.


När någon betalar $430 miljoner till två företag (som enligt Bill O’Reilly dessutom tillhör extremvänstern) som i sin tur ska betala ”val-navigatorer” som ska besöka valdeltagarnas hem och tala om för dem hur de ska rösta, då är det en stor, skandal. Som är så viktig och så betydelsefull, att det är svårt att förstå att vårt public service tillåts och vågar, undanhålla sådan här för vårt public service uppenbart politiskt besvärlig information. Förfarandet står i direkt strid mot public service riktlinjer, anda och regelverk.


Om SVT:s Stefan Åsberg på förfrågan skulle säja att han inte känner till ”The Zuckerbucksdeal” som det i folkmun kommit att heta, eller om Donald Trumps begärda säkerhetsåtgärder vid Kapitolium som nekades, som utplånar hela anklagelsen om att Trump är skyldig till stormningen av Kapitolium, då har SVT:s Stefan Åsberg för all framtid diskvalificerat sig för att någonsin mer i sitt liv tjänstgöra som journalist, reporter eller kommentator någonstans i vår galax.
Mark Zuckerberg med sin fru
Bill O'Reilly - Donald Trump intervju från den 14/10 2021
Amistad project" utreder om vad som ägt rum i valfusket
Bill O'Reilli intervjuar Filmmakaren Dinesh D'Souza

Avsnitt nr 6


Valfusket

MSM & vårt public service beskrivning


2022-01-15 säger Stefan Åsberg i SVT aktuellt/rapport nyheter; "Gång på gång upprepade Trump lögnen om att valet 2020 stals ifrån honom". Stefan Åsbergs påstående om Trumps lögn är felaktig.(SVT har tagit bort web-länken)


Wikipedias definition av en lögn
CITAT: En lögn är en oriktig utsaga som uttalas såsom varande sann, med avsikt att få dem som tar del av utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den
är osann. SLUT CITAT.


Donald Trump tror, att valet var ett bedrägeri. Av det skälet påstår Donald Trump att valet var ett bedrägeri. Med hänvisning till Wikipedias definition av en lögn så är det absolut felaktigt att betrakta Donald Trumps påstående som en lögn. Donald Trump har full rätt att tro att valet var ett bedrägeri utan att bli nedvärderad eller bli kallad för lögnare. Speciellt inte av vårt public service nyheter.


Stefan Åsbergs påstående om att Trump ljuger, strider mot både kravet om saklighet och, opartiskhet. Som relativt sakkunnig i vad som i själva verket sker inom amerikansk politik i USA vill jag - med min frommaste vilja tro att Stefans i inslaget åskådliggjorda partiskhet härrör från sin egen anlagda fördomsfullhet som återigen toppats med ren och skär okun-skap. Sådan här partiskt verkningsfull listigt kuppartad bild som Åsberg här låter förmedla, det får i vilket fall som helst inte förekomma hos vårt public service nyheter. Att vara dåligt informerad, det är ingen tillräckligt erforderlig ursäkt. Det får inte gå till på det här viset.


SVT:s korrespondent Stefan Åsberg vet därtill inte, vill jag med bestämdhet påstå, att Trumps anklagelse om att valet var ett ”riggat” val eller ej, är en lögn. Stefan Åsberg vet inte med säkerhet, att Donald Trump ljuger. Ingen har hittilldags presenterat bevis om att Trump ljuger. Om Stefan Åsberg mot förmodan vet att Donald Trump ljuger, då måste Stefan Åsberg lämna bevis härom. Att inte med säkerhet veta, ändå påstå att Donald Trump ljuger är därför felaktigt. Stefan Åsberg har alltså även här lämnat en felaktig uppgift, som i väsentlig mening är så betydande att den föranleder en sträng tillrättavisning.


För de allra flesta initierade bedömare så var valutgången i presidentvalet trots allt för-vånande. Hälften av de amerikanska väljarna tycker att många iögonfallande konstigheter inträffade i valet, varför det bör utredas. Av det skälet måste eller bör en federal utredning, med en ”special counsel” (så som skedde i Ryssland-utredningen), som reder ut om fusk förekommit tillsättas. Och om fusk existerat, ta reda på var någonstans det förekommit, och till vilken grad det i sådant fall har ägt rum, och med det utröna om det eventuella fusket påverkat valutgången. Det är den enda självklara åtgärden som kan reda ut om valet var ett ”riggat” val eller ej. En till synes självklar tillsatt federal utredning skulle inte bara lugna ner situationen, det skulle även behövligt sammanföra amerikanerna och kyla av de polariserande krafterna. Det demokratiska partiet vill dock inte utreda ärendet. Av det skälet så blir det ingen utredning så länge det demokratiska partiet bestämmer.

"Stormningen av Kapitolium var det största angreppet på amerikansk demokrati på 200 år"

Avsnitt nr 7


SVT:s ohederliga
verksamhet- två äldre exempel

 

Skadorna som president Barack Obama orsakade USA var av märkvärdigt stor omfattning för USA, och med det, i betydande mening även för oss i Sverige.

 

År 2013 skrev jag en bok tillägnad mina barn som också blivit lurade och vilseledda av MSM & vårt public service. Boken ifråga består till 75% av Barack Obamas fullständigt hårresande skandaler vilka alla, alla har undanhållits av vårt public service.


Exempel: 

Under presidentvalstriden (mars 2008) då avslöjade ABC News att den sällsynt kontro-versielle pastorn Jeremiah Wright i sin kyrka marknadsförde extremt USA-fientliga politiska åsikter. Pastor Jeremiah Wrights extremradikala budskap var direkt samhällsfientligt. Videoinspelningar visar att pastor Jeremiah Wrights predikningar var så rasistiska och så hatiska att de skulle få vilken KKK-medlem som helst att rodna av avund om de fick se det här. I mars 2008 då senator Barack Obama för första gången kandiderade i presidentvalet, då avslöjade ABC News att Jeremiah Wright sedan 20 år tillbaka var Barack Obamas nära gode vän, personlige handledare, mentor, och präst. Det vill säga under Barack Obamas hela vuxna liv. På söndagarna satt alltså Barack Obama tillsammans med hustrun Michelle, och bad till pastor Jeremiah Wrights hatiska, extremradikala, rasistiska, och direkt samhälls-fientliga politiska budskap. Pastor Jeremiah Wright har också vigt paret Obama i äktenskap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barack Obama & Jeremiah Wright


Jeremiah Wrights budskap

  • Wright gör gällande att USA är skyldig till folkmord genom att ha uppfunnit, tillverkat och injicerat HIV-viruset på människor som är gay och på afroamerikaner.
  • Wright gör gällande att USA genom den amerikanska rasismen bär skuld till 9/11 attacken.
  • Wright jämställer Israels behandling av palestinierna med Sydafrikas behandling av svarta under apartheidtiden.
  • Wright förklarar att Islam kommer från kristendomen och att kristendomen och Islam har ett mycket nära samband med varandra.
  • Wright är en stark meningsfrände till den islamiske ledaren Louis Farrakhan som är en synnerligen ondskefull ledare av fullständigt ofattbara mått.
  • Wright omfamnar befrielseteologin (en extremvänster och marxistisk lära) och socialism.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Barack Obama & Louis Farrakhan                              Louis Farrakhan


Inför det stora pressuppbådet tvingades presidentkandidaten då senator Barack Obama att förklara sig, och det även inför senaten. Obamas framtvingade avstångstagande från sin livslånga gode vän och mentor var dock omtvistliga.


Hela världen” informerades, men inte Sverige (?), tänkte jag. 2008-03-20 tillskrev jag därför SVT-nyheterna. Geronimo Åkerlund som då var redaktionschef och ansvarig utgivare svarade mig. Mail konversationen ifråga finns att läsa längst ner på den här sidan. Jag bad om att få veta på vilka grunder SVT-nyheter valt att undanhålla sina tittare kunskapen om pastor Jeremiah Wrights relation till Barack Obama.

Geronimo Åkerlund förklarade: … ”beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad. Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant”. Geronimo förklarade vidare för mig att nyheten som jag pekade på endast var ”en pikant detalj.

 

Mina egna anteckningar återger också att jag sände in en anmälan till Gransknings-nämnden, dock utan framgång.

Det står naturligtvis var och en fritt att sympatisera med Jeremiah Wrights predikningar. Man kan även förstås tycka att det är bara var en ”pikant detalj” som SVT:s Geronimo Åkerlund uttryckte det då, märk väl, år 2008 .

Att som vårt public service gjorde, därtill med Granskningsnämndens godkännande, undanhålla oss medborgare kännedom om denna år 2008 synnerligen stora skandal, det var naturligtvis fel.


I ljuset av vårt public service märkvärdigt positiva framställningar och rapporter kring och om Barack Obama, då ville nästan hela Sverige i linje med vårt public service fram-ställningar, att Barack Obama skulle vinna presidentvalet. Samhällsnyttan med detta övertydligt partiska förfarande uteblir naturligtvis. Istället får vi en effekt av rent fördärv.

 

Det bästa sättet att kunna bedöma en presidentkandidats omdöme och förmåga att kunna göra kloka bedömningar för att därefter kunna fatta omdömesgilla beslut är att titta på besluten personen ifråga har tagit tidigare. Om Barack Obama under 20 års tid inte kunde se pastor Jeremiah Wrights rasism, totala avsaknad av civiliserat förstånd, respekt och urskiljningsförmåga ja, då finns det naturligtvis för att utrycka sig sansat, goda skäl till att ifrågasätta Obamas lämplighet till posten som USA:s president.

 

Barack Obamas umgängeskrets
Utöver Amerika hataren Jeremiah Wright bestod Barack Obamas umgänges- och vän-skapskrets i väsentlig betydande omfattning av omtalade extremradikala vänsteraktivister. Det vill säga med utstuderat samhällsfientliga åsikter. En ansenlig samling kriminella individer. Till och med domstols dömda terrorister som bombat både Pentagon, Washington och polisstationer, som fortfarande tycker att de inte bombade tillräckligt mycket. Och andra gravt kriminella och dömda brottslingar. - Bill Ayers, Bernadette Dohrm, Father Pfleger, Tony Rezko, Weather Undergroundradikalister. SVT-nyheterna valde alltså att under presidentvalskampanjen undanhålla oss tittare även all denna information.


Om senator John McCain, Sarah Palin eller någon annan republikansk presidentkandidat avslöjats med 50% likadan bakgrund, - hade SVT nyheterna då valt att undanhålla en dylik nyhet för oss tittare? - I SURE HELL DON’T THINK SO.

 

 

 

 

 

 

 Bill Ayers

 

Det var för övrigt hemma hos den kriminelle domstols dömde terroristbombaren Bill Ayers privata bostad som Barack Obama och Bill Ayers i en gemensam skål startade Barack Obamas presidentvalskampanj.


President Barack Obamas avgörande delaktighet i skapandet av problemet IS, och att Obama med detta orsakade den största och mest allvarliga flyktingkris sedan andra världsktiget. Som vandaliserat vårt Sverige. Det har vårt public service av partiska skäl också undanhållit. Alltihop. På sidlänkarna Irakkriget, IS är Obamas fel och Sammanfattning där finns nu, den exklusiva sanningen. Varsågod.

  

Avsnitt nr 8


E-post konversationen med

SVT Nyheters chef Per.Yng och
huvudredaktör Geronimo ÅkerlundÄmne: Jeremiah Wright‏

Från: Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat:den 15 mars 2008 16:21:11

Till: SVT Chef för nyheterna (per.yng@svt.se)

 

2008-03-15 kl 16:17

Hej!
Av vilken anledning har SVT valt att överhuvudtaget inte nämna någonting
alls om den mediala bomb som redan 11/3 -08 briserade i USA?

En bomb som fått Hillary Clinton, i republikanernas ögon fr.o.m. 11/3 framstå
som Betty Boop!

Jag syftar till Obamas gode vän, pastor och mentor sedan 30 år tillbaka
(Jeremiah Wright) har haft för intryck på Obama!

Mvh
/Thomas Ek
(Inget ämne)‏

Från:Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat:den 19 mars 2008 00:01:29

Till: SVT Chef för nyheterna (per.yng@svt.se)

 

Hej!
Av vilken anledning har SVT: nyhetsredaktion valt att överhuvudtaget inte nämna någonting alls om nyheten gällande Barack Obamas gode vän och mentor sedan 20 år tillbaka - Jeremiah Wright?

Mvh
/Thomas Ek
Ang. SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Per Yng (per.yng@svt.se)

Skickat: den 20 mars 2008 13:11:13

Till: thomas.ek@hotmail.com


Hej.
Jag har bett tjänstgörande redaktör att ge ett svar utifrån den dagens eller de dagarnas nyhetsvärdering.

Mvh
Per Yng

Chef SVT Nyheter och Samhälle
Head of News and Current Affairs
SVT
10510 Stockholm
Phone:0046 8-7847729
Mobile:0046-708-784802

 ♦


RE: Ang. SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från:Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat:den 20 mars 2008 13:12:35

Till: Per Yng (per.yng@svt.se)


Tack!
Mvh
/Thomas EkAng. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)

Skickat:den 20 mars 2008 15:42:14

Till: thomas.ek@hotmail.com


Hej Thomas.
Jag jobbar som huvudredaktör på rapport och är en av de ansvariga för vår nyhetsförmedling. Låt mig börja med att säga att jag tycker det är trevligt att du väljer att titta på våra sändningar, även om du verkar vara mycket kritisk till dessa.

Varför vi inte gjorde något på den story du tar upp, beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad. Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant på samma sätt som du.Rätt eller fel, det var ändå vår bedömning.

Att tro att det skulle bero på en medveten mörkläggning från vår sida, och dra paralleller till censuren i Kina tycker jag är helt fel.

När du skriver att "SVT undergräver ju sitt förtroende och vårt demokratiska system undermineras." för att vi inte rapporterar om saken går du än längre och jag tycker du är helt fel ute.Däremot ser jag gärna att vi har en öppen diskussion om vår nyhetsvärdering med våra tittare, eftersom nyhetsvärdering ju handlar just om det - värderingsfrågor. Vi strävar också efter att svara på mail så snabbt som möjligt, tyvärr kan det dröja ibland.

mvh
Geronimo Åkerlund

 RE: Ang. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat: den 20 mars 2008 22:51:08

Till: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)

 

Hej Geronimo och tack för Ditt mail!
Känns det otrevligt om jag vore ”mycket kritisk” till Era ”sändningar”? Jag är bara engagerad och angelägen om att Ni sköter Ert uppdrag på ett korrekt sätt, inget annat.

Som skäl till att Ni valde att inte visa storyn säger Du:

” beror på en samlad redaktionell bedömning av alla dom saker som är möjliga att ta upp
i våra sändningar, avvägt mot den sändningstid vi har, som ju är begränsad.
Vi tyckte helt enkelt inte att det var intressant”

Som jag beskrev i mitt förra mail så har jag redan uppfattat att Ni på redaktionen tagit det
medvetna beslutet att inte visa det. Det är ju det som upprör mig. Det är ju det jag ifrågasätter. Det är ju av denna anledning jag efterlyser en förklaring. Jag förstår inte på vilka grunder Du kunde tillåta Dina medarbetar ta ett dylikt beslut. Samt, att Du godkänt detta!

Det är kanske möjligt att jag under åren införskaffat mig lite förutfattade meningar om hur Ni
sköter Er nyhetsförmedling. Med detta sagt så ber jag Dig återigen  - vänligen besvara min
första fråga, nämligen:

- Om Senator John McCains råkade ut för en motsvarande situation. -skulle Ni då valt att inte visa detta för Era tittare?. Ja eller Nej! Min frågeställning anser jag vara i allra högsta grad legitim och viktig varför jag förväntar mig ett tydligt svar från Dig här.

Skälet till min upprördhet ligger naturligtvis i att jag tror att Ni, SVT:s nyhetsredaktion, i
Senator John McCains ”fall” skulle fattat beslutet att sända det, och berätta vad som inträffat. Har jag fel? Eller har jag rätt?

Skälet till detta är att jag tycker mig se att en övervägande del av Dina medarbetare
favoriserar Barack Obama framför John McCain, vilket i sin tur färgar av hur Ni väljer ut
nyheterna samt hur Ni väljer att visa och berätta om dem. Om det är på detta viset, har
Du ju skyldighet att ta Dig en ordentlig funderare över vad jag egentligen menade med att
vårt demokratiska system undermineras.

Mvh
/Thomas Ek

PS: Denna fråga kunde väl vara lämplig att ta upp i ”Nyhetspanelen” imorgon?

 

 Ang. RE: Ang. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)

Skickat: den 21 mars 2008 13:41:11

Till: thomas.ek@hotmail.com


Hej Thomas.
Kritik är aldrig otrevlig, bara den framförs på ett öppet och bra sätt. Jag är rädd att jag inte kan ge någon mer uttömmande förklaring till varför vi inte valde att göra ett inslag på Obama-storyn än vad jag redan gett. Vi bedömde det helt enkelt inte som så intressant
eller viktigt att det skulle vara med, när vi vägde det mot allt det andra vi hade att berätta.

Om vi skulle ha gjort ett inslag ifall McCain varit inblandad i en identisk historia är ju en mycket hypotetisk fråga, och därför svår att besvara. Men givet att allt annat var lika, bara personen en annan så är det raka svaret: Nej, det skulle vi inte.

Jag upplever det heller inte som att vi skulle ha en övervägande del av medarbetarna som
överhuvudtaget tagit ställning för den ena eller andra av de möjliga presidentkandidaterna i USA:s kommande val. Det är min ärliga uppfattning att våra reportrar jobbar hårt för att förmedla information om vad som händer i vår omvärld på ett objektivt sätt, och att dom är professionella nog att lämna eventuella personliga preferenser eller antipatier utanför.

Men visst. Det är ju ett av journalistikens eviga dilemmor. Hur ska man förvänta sig en objektiv och neutral rapportering från subjektiva människor, vilket vi ju alla är på ett filosofiskt plan? Ett ämne som det skrivits många långa skrifter om.

Jag hoppas dock att vi som kollektiv kan förhålla oss konsekvensneutrala till det vi rapporterar. Är det sant och relevant ska det berättas. Annars inte.

Om man ger sig in på ett resonemang om att reportrarnas personliga uppfattning spelar stor roll för vad som rapporteras, vill jag också framhålla att det är skönt att jobba på Sveriges största nyhetsredaktion. Det garanterar nämligen att en stor bredd av alla möjliga uppfattningar finns representerade inom reporterkollektivet. Om någon skulle vara för subjektiv eller ensidig i sin rapportering skulle det omedelbart mötas av invändningar från någon annan. Vi utvärderar kontinuerligt allt vi gör, och om det är något vi brukar diskutera noga, så är det just frågan om vi möjligen av misstag råkat gynna en eller annan part,och på något sätt behöver balansera vår bevakning.

Anledningen till att jag tycker du tar i när du pratar om att vårt demokratiska system hotas är även att jag tycker att vad som i grunden kan beskrivas som en underlåtenhet att berätta om en pikant detalj i en valkampanj för en av två möjliga presidentkandidater från det ena av två partier som i höst ska låta sina kandidater mötas i ett presidentval i ett annat land, helt enkelt ligger lite långt bort från att "underminera vårt demokratiska system".

mvh
Geronimo Åkerlund
huvudredaktör
RE: Ang. RE: Ang. Vb: SVT:s nyhetsredaktion missbrukar sitt uppdrag‏

Från: Thomas Ek (thomas.ek@hotmail.com)

Skickat: den 22 mars 2008 11:08:56

Till: Geronimo Åkerlund (geronimo.akerlund@svt.se)


Hej igen!
Min ”samlade bedömning” är fortfarande att Ni (SVT:s nyhetsredaktion) tog ett felaktigt beslut. Emellertid, stort tack för Ditt rakryggade svar. Det känns upplyftande att Du tog min synpunkt på så till synes stort allvar. Jag kommer därför fortsätta vara en ”mycket kritisk” TV tittare...

Mvh
/Thomas Ek

merapengar(at)outlook.com

Barack Obama & Jeremiah Wright
 Barack Obama & Louis Farrakhan 
Louis Farrakhan
Bill Ayers - Obamas kompis

Avsnitt nr 9


Min första och andra anmälan till Granskningsnämnden
gällande stormningen av Kapitolium


Den 11/1 och den 16/1 2022 med hänvisningar till ovanstående skickade jag in en anmälan till Granskningsnämnden.


Den 20/1 2022 meddelades jag avslag på min anmälan.
Granskningsnämnden skrev:

Brevsvar i ärende 22/00071
registrator <registrator@mprt.se>
Tor 2022-01-20 13:21
Till: thomas.ek@irakkriget.se <thomas.ek@irakkriget.se>


Tack för din anmälan mot SVT, TV4, SR, UR samt text-tv i januari månad.
En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.


Skälen för ordförandens beslut
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens
tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.


Beslutet är inte överklagbart
Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen. Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.


Med vänlig hälsning
Registraturen


Avsnitt nr 10


Därefter lämnade jag in
en överklagan till Förvaltningsrätten


Överklagan avslogs.
Förvaltningsrätten låter mig 2022-02-11 meddelas;


Mål nr; 2046-22

SAKEN; Radio- och TV-lagen; fråga om överklagbart beslut

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE; Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.


Det nu överklagade beslutet utgör inte ett sådant beslut som enligt nämnda bestämmelser får överklagas. Förvalt[1]ningslagens bestämmelse om överklagbarhet är därmed inte tillämplig.Då någon annan grund för överklagbarhet inte föreligger anser förvaltningsrätten att Gransk[1]ningsnämndens beslut inte är överklagbart. Thomas Eks överklagande av beslutet ska därför avvisas.